Aile konutu olduğunun tespitine ilişkin davalar maktu karar ve ilam harcına tabidir- Yargıtay Kararı

Aile konutu olduğunun tespitine ilişkin davalar maktu karar ve ilam harcına tabidir

Aile konutu olduğunun tespitine ilişkin davalar maktu harca tabidir. Bu yön gözetilmeden nisbi harca hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Ancak, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanması gerekmiştir.(Y2HD, 23.01.2012, E. 2011/6560, K. 2012/858.)

Aile konutu olduğunun tespitine ilişkin davalar maktu karar ve ilam harcına tabidir

Dava, İzmir, Konak, Kültür Mahallesi, 3 parselde kayıtlı 34 nolu bağımsız bölümün aile konutu olduğunun tespiti istemine ilişkindir. Taşınmazın aile konutu olduğunun tespitine ilişkin davalar mahiyeti gereği maktu karar ve ilam harcına tabi olup, karar ve ilam harcının nispi olarak hesaplanması doğru değil ise de, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün bu yönden düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir. (HUMK. md.438/7)

Sonuç:Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte açıklanan sebeple gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 3. bendindeki “Alınması gerekli 12.690,00 TL. karar harcından başvurma sırasında alının 12,20 TL. ve daha sonra tamamlatılan 3.160,30 TL. olmak üzere toplam 3.172,30 TL. peşin harcın düşümü ile kalan 9.787,50 TL. harem davalılardan müteselsilen alınmasına” sözcüklerinin hükümden çıkartılmasına yerine, “Alınması gereken 13,10 TL. maktu karar ve ilam harcının peşin ödenen 3.172,50 TL. harçtan mahsubu ile fazla tahsil edilen 3159,40 TL. harcın talep halinde davacıya iadesine” sözcüklerinin ve hüküm fıkrasının 4.bendindeki “…3.449 TL…” yerine “..277,40 TL…” rakamının yazılmasına, hükmün bu bölümlerinin düzeltilmiş şekliyle, temyize konu diğer bölümlerin ise yukarıda 1. bentte açıklanan sebeple onanmasına (Y2HD, 12.12.2011, E. 2011/3764, K. 2011/21779.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 14:02

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.