Aile konutu olduğunun tespitine ilişkin dava usulüne uygun şekilde incelenmelidir- Yargıtay Kararı

Aile konutu olduğunun tespitine ilişkin dava usulüne uygun şekilde incelenmelidir

Aile konutu olduğunun tespitine ilişkin dava usulüne uygun şekilde incelenmelidir

“Her dava açıldığı tarihteki şartlara göre değerlendirilir.

Taşınmaza aile konutu şerhi konulmasına dair dava 28.01.2013 tarihinde açılmıştır. Türk Medeni Kanununun 194/3. maddesindeki “aile konutu şerhi konulması için ilgilisinin tapu müdürlüğüne başvurması gerektiğine” dair değişiklik 19.02.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Dava tarihi itibarıyla mahkeme aile konutu şerhi konulmasına ilişkin davada isteğin esası hakkında karar vermekle görevlidir.

Toplanan delillerden İzmir ili Bayraklı ilçesi, Ömekköy mahallesi 9908 ada 1 parsel sayılı taşınmazdaki 2 numaralı bağımsız bölümün aile konutu olduğu ispat edilmiştir. Hal böyle iken davanın kabulü ile aile konutu olarak kullanılan taşınmaza aile konutu şerhi konulması gerekirken, isteğin reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.” (Y2HD, 13.01.2016, E. 2015/18057, K. 2016/419)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 13:51

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.