Aile konutu olduğunun tespiti yanında ipoteğin kaldırılmasına ilişkin istek nispi harca tabidir- Yargıtay Kararı

Aile konutu olduğunun tespiti yanında ipoteğin kaldırılmasına ilişkin istek nispi harca tabidir

Davacı açılan davada taşınmazın aile konutu olduğunun tespiti yanında tapu kütüğüne konutla ilgili olarak banka lehine konulan ipoteğin kaldırılmasını da istemiştir.

İpoteğin kaldırılmasına ilişkin istek nispi harca tabidir. Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler ve harca mevzu işlem yapılamaz (Harçlar Kanunu md.32). Nispi peşin harç noksanlığı tamamlanmadan işin esasının incelenmesi usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 24.01.2011, E. 2010/9656, K. 2011/590.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 14:40

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.