Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Aile konutu olan kısımla sınırlı olmak üzere bu bölüm üzerine aile konutu şerhi konulması gerekir- Yargıtay Kararı

Aile konutu olan kısımla sınırlı olmak üzere bu bölüm üzerine aile konutu şerhi konulması gerekir

Davacı, mülkiyeti davalı eşine ait Yavuz Selim Mahallesi 166 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazın aile konutu olduğunu, eşinin bu taşınmazı, rızasmı almadan diğer davalıya 20.4.2007 tarihinde devrettiğini, yapılan devir işleminin rızası alınmadığı için geçersiz olduğunu, evlilik birliğinin devam ettiğini ileri sürerek taşınmazın davalı X’e devrine ilişkin tapu kaydının iptaline, davalı eş adına tesciline, tapu kütüğüne “aile konutu” şerhi konulmasına karar verilmesini istemiştir.

Dava konusu taşınmaz içinde tanık beyanlarına göre, iki ayrı bina ve beş adet bağımsız bölüm bulunduğu, bir adet bağımsız bölümün aile konutu olarak kullanıldığı, diğerlerinde ise kiracıların olduğu anlaşılmaktadır. O halde mahkemece keşif yapılarak, aile konutu olarak kullanılan taşınmazın belirlenmesi ve belirlenen bu bağımsız bölümle sınırlı olarak aile konutu şerhi konulması gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.(Y2HD, 17.10.2011, E. 2011/15701, K. 2011/15920.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 26 Nisan 2020 11:37

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.