Aile Konutu Kaydının Silinmesi Talebi

ADANA ( ) AİLE  MAHKEMESİNE

DAVACI                                           :

VEKİLİ                                            : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana/Seyhan

DAVALI                                           :

KONU                                               : Aile Konutu Kaydının Silinmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilimin başvurusu sonucu , …/…/… tarihinde, … Mahkemesi …/…E., …/…K. sayılı kararıyla, … sayılı taşınmazda bir aile konutu tesis etmiştir.

2-) Müvekkilimin aile konutu sona ermiştir, bu nedenle tapu kütüğündeki kaydın silinebilmesi istemde bulunma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                   : 4721 S. K. m. 194 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : Tapu kaydı, mahkeme kararı ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, … Aile Konutu için  tapuya … sayılı olarak yapılan kaydın silinmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

Davacı Vekili

Av.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.