Aile Konutu İçin Açık Rıza Dava Dilekçesi

Aile Konutu İçin Açık Rıza Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI:

DAVALI:

KONU: Aile Konutu İçin Açık Rıza Konusunda Hâkiminin Müdahalesi Davası

DAVANIN DAYANDIĞI

VAKIALAR                      :

  • Davalı ile X tarihinde evlendik. Bu evliliğimizden 27. X doğumlu X ile X doğumlu X adlı iki çocuğumuz dünyaya gelmiştir. (Ekli belge: 1)
  • Davacı kendisine ait olan X parselde tapuya kayıtlı bulunan taşınmazın X nolu bağımsız bölümdeki meskenini (Ekli belge: 2) evlilik birliğimizin devamı sırasında aile konutu olarak özgülemiştir.
  • Davacının acilen kalp nakli ameliyatı olması gerektiği tedavi gördüğü hastane tarafından bildirilmiştir. (Ekli belge: 3) Bu ameliyat için gereken X TL tedavi giderinin karşılanabilmesi için mülkiyeti davacıya ait olan aile konutunun satılması zorunluluğu doğmuştur. Ancak davalı malik olmayan eş bu satışa açık rızasını vermeyeceğini açıklamıştır. (Ekli belge: 4)
  • Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hâkimin müdahalesini isteyebileceğinden davalıya bu konuda uyarma yapılması, uzlaştırmaya çalışılması gerekiyorsa uzman yardımı istenmesi sonuç alınamadığı takdirde davalının açık rıza vermemesinin yerinde olmadığının tespiti için dava açmak zorunda bırakıldık.

DELİLLER                       : Nüfus aile kayıt tablosu, tanık anlatımı, tapu kayıt örneği, doktor raporu.

HUKUKİ SEBEPLER : 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 194 f. II, 195.

TALEP SONUCU           : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile aile konutu olan X parselde tapuya kayıtlı bulunan taşınmazın X nolu bağımsız bölümdeki meskenin satışı için davalının açık rıza vermesi konusunda müdahalede bulu-
nulmasını saygı ile arz ve talep ederim. tarih

Davacı Vekili
Av.

EKLİ BELGELER :

  • Nüfus aile kayıt tablosu
  • Tapu kayıt örneği
  • Doktor raporu.
  • Tanık listesi.
  • Vekaletname

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 14:54

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.