Aile Konutu Haczedilemezlik İtirazı

Aile Konutu Haczedilemezlik İtirazı

ADANA 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ADANA

DOSYA NO              :2006/602 Esas

 

Müdürlüğünüzün yukarıda esas numarası yazılı dosyasıyla adıma kayıtlı 2 adet taşınmazın tapu kaydına haciz konulduğu 13.03.2009 tarihli Örnek No:22 Davet Kağıdı ile 18.03.2009 tarihinde tarafıma tebliğ edilerek 3 gün içerisinde yapılan hacze karşı diyeceklerimin bildirilmesi konusunda tarafıma süre verilmiştir.

Kayıtları üzerine haciz konulan Melikgazi ilçesi, Konaklar 2812 ada, 6 parsel, B 1 Giriş, D/2 nolu bağımsız bölüm benim ve ailem tarafından aile konutu olarak kullanılmaktadır.

Ben, eşim ve 4 çocuğumla birlikte bu konutta 6 kişi olarak yaşamaktayız.

İİK. hükümlerine göre borçlunun haline münasip bir evin haczi ve satışı mümkün değildir. Evin haline münasip bir evden üstün bulunması halinde ise borçluya satış bedelinden haline münasip bir ev alabilmesi için yetecek miktarın iadesi gerekmektedir.

Evin Kayseri’nin vasat bir mahallesi olan Gökkent Mahallesi’nde bulunması, benim ve ailemin ekonomik ve sosyal yapımız, çocukların okullarının eve olan uzaklıkları, evin bulunduğu bölgenin yapısı gibi hususlara bakıldığında bu evin halime münasip bir ev olduğu, yukarıda anlattığım nedenlerle daha vasat bir evde ailemle yaşamamın mümkün görülemeyecek olması sebebiyle taşınmazın satış işlemlerinin durdurulmasına karar verilmesini talep ediyorum.

Talebimin ekli pul ile alacaklı vekiline tebliğini, alacaklı vekilince haczedilemezlik itirazım konusunda bulunulacak beyana göre talebim hakkında verilecek kararın yine ekli pul kullanılarak tarafıma tebliğini (ki talebimin reddi halinde işleme karşı İcra Mahkemesinde dava açma hakkımı saklı tutuyorum) talep ediyorum.

Gereğini saygı ile arz ve talep ederim.20.03.2019

 

Ek                               : Borçlu/İcra Kefili, -9,00 YTL’lik Teb pulu                                                        

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.