Aile İlişkileri, Dürüstlük ve Şeffaflık Yükümlülüğüne Aykırılık Boşanma Davası Dilekçesi

Aile İlişkileri, Dürüstlük ve Şeffaflık Yükümlülüğüne Aykırılık Boşanma Davası Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ (   ) AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ: Av. Saim İNCEKAŞ- 4293  (Adres antettedir.)

DAVALI:                                                                                                                                                                          

KONU            : Şiddetli geçimsizlik sonucu evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle tarafların boşanmalarına karar verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Taraflar arasında vuku bulan çeşitli tartışma ve olaylar neticesinde evlilik birliği temelinden sarsılmış ve ortak yaşam taraflar için çekilmez hale gelmiştir. Bu hususu sayın mahkemeniz nezdinde sübut deliller ve tanık beyanları ile kanıtlayacağız.

1-) TARAFLAR X TARİHİNDE EVLENMİŞTİR. DAVA TARİHİ İTİBARİ İLE EVLİLİK HENÜZ 1 YILINI DOLDURMAMIŞTIR.

Taraflar X tarihinde evlenmiştir. Bu evlilikten müşterek bir çocuk bulunmamaktadır. Davalının ilk evliliğinden olma velayet sahibi olduğu X yaşında bir erkek çocuğu bulunmaktadır.

2-) EVLİLİĞİN TEMELİNDEN SARSILMASINA NEDEN OLAN OLAYLAR BİRDEN ÇOK ŞEKİLDE TEZAHÜR ETMİŞTİR.

Tarafların kişisel sorumlulukları, hayattan beklentileri, evlilik kurumuna bakış açıları gibi saiklerde ortaya çıkan uyumsuzluk zamanla eşler arasındaki sevgi ve saygının ortadan kalkmasına yol açmıştır. Evlilik birliği, eşlerden her ikisi için de ortak hayatı çekilmez hale getirecek derecede temelinden sarsılmıştır. Şöyle ki;

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”reg” ihc_mb_template=”1″ ]

2-A) DAVACI MÜVEKKİL X ANNESİNE BAKMAK İLE YÜKÜMLÜDÜR. BU HUSUS TARTIŞMALARA VE ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİĞE YOL AÇMIŞTIR.

Müvekkilimin annesi “fil hastalığı(lenfödem)” ile mücadele etmektedir. Hastalığın karakteri gereği müvekkilin annesi tekerlekli sandalyeye mahkum ve bakıma muhtaçtır. Müvekkilin babası vefat etmiş; kardeşlerinden birisi ABD, diğeri ise X’da ikamet etmektedir. Bu nedenle Adana’da yaşayan annesine bakma sorumluluğu altında bulunan kardeş davacı müvekkil X’dir.

Müvekkilin annesine gidip geliyor olması zamanla taraflar arasında sorun yaratır dereceye gelmiştir. Bu nedenle çıkan tartışmalar evliliğin ömrünü kısaltmış ve neticede işbu dava ile sonlandırma noktasına dahi getirmiştir.

Yine söz konusu durumun doğurduğu bir başka tartışma şu şekilde yaşanmıştır: Müvekkilin annesinin oturduğu apartman dairesinin alt katında kiralık bir daire boşalmıştır. Davacı müvekkil neredeyse 2 güne bir annesinin yanına gitmek zorunda olduğu için eşi ile bu daire taşınmaları hayat standartlarını ve sevincini arttıracak nitelikte bir davranış olacaktır. Ancak karşı taraf bu konuda hiçbir şekilde anlayış göstermemiştir.

[/ihc-hide-content]

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”reg” ihc_mb_template=”1″ ]

2-B) DÜRÜSTLÜK VE ŞEFFAFLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK, DAVACI MÜVEKKİL X İÇİN TELAFİSİ GÜÇ GÜVEN SARSILMASINA YOL AÇMIŞTIR.

İlk olarak; evlilik sürecinde davalı tarafından daha önce sadece tek bir evlilik yapıldığı beyan edilmiştir. Nitekim davacı müvekkil İbrahim davalının kendisinden önce 2 ayrı evlilik yaptığını öğrenmiştir. Bu durum davacı İbrahim’i derin elem ve keder içerisine sürüklemiştir.

İkinci olarak; davalı ekonomik durumunu hiçbir zaman tüm şeffaflığı ile davacı müvekkil ile paylaşmamıştır. Davacı müvekkil ortak bir bütçe sahibi olmak istemiş, şeffaflık ve dürüstlük çerçevesinde ekonomik bir gelecek planı yapmak istemiştir. Evlilik bilincinden uzak bu davranışların mütemadiyen devam etmesi davacı müvekkil nezdinde güven çöküntüleri oluşturmuştur.

Birden farklı şekilde tezahür eden güven sarsıcı davranışlar, dürüstlük kuralına aykırı vakıalar davacı İbrahim’in manevi dünyasında büyük yaralar açmıştır. Davacı müvekkil İbrahim hayatının bu aşamasına kadar daha önce hiçbir evlilik yapmamış, doğru koşullar ve şartların oluşmasını beklemiştir. Bilindiği üzere KUSUR çoğu kez kişilerin sosyal ve kültürel yapılarına, değer yargılarına ve çevrelerine göre değişen, bir ölçüde soyut, göreli bir kavramdır. Henüz evliliğin ilk aşamalarında ortaya çıkan güven sarsıcı davranışlar müvekkil sübjektifinde telafisi güç ve onarılamaz niteliktedir.

[/ihc-hide-content]

Sonuç olarak; evlilik her iki tarafa da görevler ve sorumluluklar yükleyen toplumsal müessese olmasına rağmen bu hususların gereği gibi vuku bulmadığı hallerde evliliğin temelinden sarsılması kaçınılmazdır. Bu evliliğin devamında tarafların ve toplumun hiçbir menfaati kalmamıştır. Arz edilen nedenler çerçevesinde işbu boşanma davasının açılması zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: Türk Medeni Kanunu, HMK ve diğer tüm yasal mevzuat hükümleri

DELİLLER:

 • Tanık,
 • Bilirkişi incelemesi,
 • Mali ve ekonomik durum araştırması,
 • Her türlü yasal delil.

TANIKLARIMIZ: (Taraflar arasındaki anlaşmazlığın, çatışmanın ve sadakatsizliğin ispatı olarak dinletilecektir.)

1-) TANIK

2-) TANIK

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle;

 • [ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”4″ ihc_mb_template=”1″ ]
  • Davamızın kabulü ile taraflar arasındaki evliliğin temelinden sarsılması sebebiyle boşanmalarına,
  • Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin taraflar üzerinde bırakılmasına (karşı tarafa yükletilmemesine);
  [/ihc-hide-content]

Karar verilmesini vekaleten, saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

                                               Davacı Vekili

                                          Av. Saim İNCEKAŞ

EKLER:

-1- Vekaletname

Son düzenleme tarihi 10 Haziran 2020 10:39

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.