Aile İçi Şiddet Nedeniyle Tedbir İstemi Dilekçesi

Aile İçi Şiddet Nedeniyle Tedbir İstemi Dilekçesi


…….  MAHKEMESİNE

DAVACI                                          :

VEKİLİ                                            : Adana – Avukat Saim İNCEKAŞ 

DAVALI                                           :

KONU                                               : Tedbir Alınması İstemi.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir.

 Evlikleri maddi sıkıntılar öncesinde gayet mutlu şekilde

 devam etmiştir.

2-) Davalı yaşanan ekonomik kriz nedeniyle işini kaybetmiş

 bu zor durumu kaldıramamış içkide teselli aramaktadır.

 Her gece eve sarhoş gelmekte müvekkilime ve çocuklarına

şiddet uygulamaktadır.

3-) Bu nedenlerden dolayı müvekkilim ve çocukların hayatı

çekilmez hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4320 S. K. m. 1 ve

ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : Nüfus kaydı,

 doktor raporu, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda

açıkladığımız nedenlerle, davalının aile konutundan

 uzaklaştırılmasına, tedbirlere aykırı davranması halinde

cezalandırılacağının ihtar edilmesine, karar verilmesini

 Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

Davacı Vekili

Av

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.