Aidat Ödemeyen Kiracı İhtarname Örneği

İHTARNAME

İhtar Eden           : ………… (T.C.K.No: ………………)

Vekili                     : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

Muhatap              : …………. (T.C.K.No: ……………..)

Adres                   : ……………….

Konu                    : Birikmiş aidat borcunun ödenmesi hk.

Sayın muhatap,

1-) Müvekkilin maliki olduğu, ………………….adresindeki taşınmazda, ……….. tarihinden bu yana kiracı olarak oturmaktasınız.

2-) Kiracı olduğunuz süre içerisinde, birikmiş toplamda …………. TL tutarında aidat borcunuzun olduğu ve bu borcu ödemediğiniz tespit edilmiştir.

3-) İşbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 3(üç) gün içerisinde birikmiş aidat borcunuzu ödemenizi aksi takdirde temerrüde düşeceğinizi, gerek kira akdi gerekse Türk Borçlar Yasası ile Kat Mülkiyeti Yasası çerçevesinde, kira sözleşmesinin haklı nedenle feshedilebileceğini, alacağın tahsili ve taşınmazın tahliyesi ile ilgili gerekli yasal yollara başvurulacağını ihtaren bildiririz.

Sayın noter iş bu 3 nüsha halinde hazırlanan ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının kurumunuzda saklanmasını, bir nüshasının da tarafımıza verilmesini rica ederim.   /   / 2019

İhtar Eden Vekili

        Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

Son düzenleme tarihi 24 Şubat 2020 00:12

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.