Bir Sayfa Seçin

Aidat Ödemeyen Kiracı İhtarname Örneği

İHTARNAME

İhtar Eden           : ………… (T.C.K.No: ………………)

Vekili                     : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

Muhatap              : …………. (T.C.K.No: ……………..)

Adres                   : ……………….

Konu                    : Birikmiş aidat borcunun ödenmesi hk.

Sayın muhatap,

1-) Müvekkilin maliki olduğu, ………………….adresindeki taşınmazda, ……….. tarihinden bu yana kiracı olarak oturmaktasınız.

2-) Kiracı olduğunuz süre içerisinde, birikmiş toplamda …………. TL tutarında aidat borcunuzun olduğu ve bu borcu ödemediğiniz tespit edilmiştir.

3-) İşbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 3(üç) gün içerisinde birikmiş aidat borcunuzu ödemenizi aksi takdirde temerrüde düşeceğinizi, gerek kira akdi gerekse Türk Borçlar Yasası ile Kat Mülkiyeti Yasası çerçevesinde, kira sözleşmesinin haklı nedenle feshedilebileceğini, alacağın tahsili ve taşınmazın tahliyesi ile ilgili gerekli yasal yollara başvurulacağını ihtaren bildiririz.

               

Sayın noter iş bu 3 nüsha halinde hazırlanan ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının kurumunuzda saklanmasını, bir nüshasının da tarafımıza verilmesini rica ederim.   /   / 2019

                                                                                                                               İhtar Eden Vekili

                                                                                                                         Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız