Aidat Ödemeyen Kiracı İhtarname Örneği

İHTARNAME

İhtar Eden           : ………… (T.C.K.No: ………………)

Vekili                     : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

Muhatap              : …………. (T.C.K.No: ……………..)

Adres                   : ……………….

Konu                    : Birikmiş aidat borcunun ödenmesi hk.

Sayın muhatap,

1-) Müvekkilin maliki olduğu, ………………….adresindeki taşınmazda, ……….. tarihinden bu yana kiracı olarak oturmaktasınız.

2-) Kiracı olduğunuz süre içerisinde, birikmiş toplamda …………. TL tutarında aidat borcunuzun olduğu ve bu borcu ödemediğiniz tespit edilmiştir.

3-) İşbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 3(üç) gün içerisinde birikmiş aidat borcunuzu ödemenizi aksi takdirde temerrüde düşeceğinizi, gerek kira akdi gerekse Türk Borçlar Yasası ile Kat Mülkiyeti Yasası çerçevesinde, kira sözleşmesinin haklı nedenle feshedilebileceğini, alacağın tahsili ve taşınmazın tahliyesi ile ilgili gerekli yasal yollara başvurulacağını ihtaren bildiririz.

               

Sayın noter iş bu 3 nüsha halinde hazırlanan ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının kurumunuzda saklanmasını, bir nüshasının da tarafımıza verilmesini rica ederim.   /   / 2019

                                                                                                                               İhtar Eden Vekili

                                                                                                                         Av.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.