Bir Sayfa Seçin

İHTARNAME

İHTAR EDEN                    :

VEKİLİ                                :

MUHATAP                          :

KONU                                   :28/06/2019 tarihinden itibari ile toplam 1970 TL, ödenmemiş aidat borcunuz bulunmaktadır.

AÇIKLAMALAR  :

Genel kurul toplantısında Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca ödenmeyen aidat borçlarınıza aylık %5 gecikme faizi uygulanmasına; aidat borcunu ödemeyen kat malikleri hakkında icra takibine geçilmesi hususunda yöneticiye yetki verilmesine karar verilmiştir.

Sayın …… işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itirabern 7 (yedi) gün içinde faiz hariç 1970+150 ihtarname ücreti toplam 2.120 TL borcunuzu ödemenizi aksi takdirde aleyhinizde icra takibine geçileceğini ve Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan sair hakların kullanılacağını bu işlemler sonucunda yapılacak her türlü masraf ve avukatlık ücretinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz. 28/06/2019

…. SİTESİ VEKİLİ

Av. ……

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana – Boşanma ve Ceza Avukatı

Son Güncelleme Tarihi