Aidat Bedeline Yönelik İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

Aidat Bedeline Yönelik İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

X İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO:

İTİRAZ EDEN

BORÇLU:

ALACAKLI:… SİTE YÖNETİMİ

VEKİLİ:

KONU: Haksız icra takibine, ödeme emrine, faiz ve her türlü ferilere itirazlarımız ile takibin durdurulması talebimizin sunumundan ibarettir.

-AÇIKLAMALAR-

Aleyhimde alacaklı tarafça haksız bir biçimde icra takibi başlatılmış olup ödeme emri tarafıma  X tarihinde tebliğ olunmuştur.

BORCUN TAMAMINA, ÖDEME EMRİNE, FAİZE, FERİLERE , VEKALET ÜCRETİNE  en geniş manada itiraz etmekteyiz. Şöyle ki her ne kadar site yönetimince aidat, sıcak su ve diğer konularda icra takibi başlatılmış olsa da ilgili taşınmaz ne hukuki ne de fiili anlamda tarafıma teslim olunmamış ve hiçbir şekilde tarafımca kullanılmamıştır. Bu durum müteahhit X ile aramda tanzim edilmiş olan sözleşmenin ilgili maddeleri ile de sabittir. Tarafımdan herhangi bir biçimde talepte bulunulabilmesi hukuken mümkün değildir. İcra takibine bu sebeple ve diğer  haklı sebeplerle itiraz ediyorum. Alacaklı tarafın açmış olduğu işbu takip tamamı ile haksız ve kötü niyetlidir. Bu suretle;

NETİCE-İ TALEP:

– Yapılan icra takibinde yasal süresi içerisinde BORCUN TAMAMINA, FAİZE, FERİLERE, VEKALET ÜCRETİNE EN GENİŞ ANLAMDA İTİRAZ EDİYORUM.

– İtirazım sonucunda TAKİBİN DURMASINA karar verilmesini talep ederim.05.02.2020

                                                                              BORÇLU

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 16:56

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.