Bir Sayfa Seçin

Ağaç Kesiminde Tedbirsizlik Nedeniyle Ölüme Yol Açma Savcılığa Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

SORUŞTURMA NO   : 

 

ŞİKAYET EDEN         :

ŞÜPHELİLER            :

 

SUÇ                             : TCK .. ve ilgili yasal hükümler

 

SUÇ TARİHİ              :

 

AÇIKLAMALAR

X günü oğlum çalıştığı sırada bir ağacın altında kalarak vefat etmiştir. Başsavcılığınız nezdindeki X soruşturma numaralı dosya ile oğlum …. ölümü şüpheli görünmüş ve soruşturulmaya başlamıştır.

Oğlum X tarihinde X’ya ait çam ağaçlarının kesim işi ile ilgileniyordu. Oğlum çalıştığı sırada bir ağacın altında kalarak feci şekilde can vermiştir.

Kızım X abisinin yaralandığı haberini aldığında ivedi bir şekilde olay mahalline gitmiştir. Olay mahalline geldiğinde abisinin vefat haberini almış ve etrafta hiçbir güvenlik önleminin olmadığını fark etmiştir.

Çam ağaçlarının kesimin işi için gerekli olan önlemleri almadığı için oğlumun ölümüne sebebiyet vermişlerdir. İş bu nedenle TCK madde 83 uyarınca oğlumun ihmal suretiyle ölümüne sebep olan X şikayetçi ve davacıyım.

HUKUKİ NEDENLER           : TCK ve ilgili yasa maddeleri,

DELİLLER                             : X tarihli ölüm tutanağı, keşif, tanık, sair deliller.

 

NETİCE-İ TALEP                  : Şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak suç delillerinin tespiti için gerekli emniyet birimlerine müzekkere yazılmasını akabinde iddianame düzenlenmek suretiyle kovuşturmanın yapılarak şüphelinin eylemine uyan TCK veya sair mevzuat gereğince cezalandırılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

           

                                                                                                          Şikâyet Eden

Son Güncelleme Tarihi