Bir Sayfa Seçin

ADLİYEDEN GELEN KAĞIT, TEBLİGAT NEDİR? TEBLİGAT GELİNCE NE YAPILMALI?

ADLİYEDEN GELEN KAĞIT, TEBLİGAT NEDİR? TEBLİGAT GELİNCE NE YAPILMALI?

tebligat gelirse ne yapmalıyım

Nüfus müdürlüğünde kayıtlı olan adresiniz önem arz etmektedir.Size adliyeden gelecek bir tebligat nüfus müdürlüğünde kayıtlı olan adresinize gönderilecektir.Siz o adreste oturmuyor olsanız dahi poste memuru o evrakı, o yerin muhtarı veya ihtiyat heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder.Ayrıca teslim edlien yerin adresini ihbarnameye yazarak bu ihbarnameyi gösteirlen adresteki binanın kapısına yapıştırır.Kapıya yapıştırma tarihi tebliğ tarihi sayılır.

Nüfus müdürlüğünde kayıtlı adresiniz olmaması durumunda ise tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi kabul edilir.Bundan sonra eski adresinize çıkarılan tebliğler size yapılmış sayılır.

ADLİYEDEN BİR KAĞIT GELDİ, NEDİR BU ?

Mahkeme, Cumhuriyet Savcılığı veya icra dairelerinden size gelen her ‘kağıt’, resmi bir işlem hakkında size bilgi vermek için gönderilmiştir.Bu kurumlar tarafından gönderilen kağıda ‘ tebligat’ adı verilir.

ADLİYEDEN YAZI GELİNCE NE YAPMALIYIM?

Üzerini dikkatle okursanız gereken tüm bilgilerin yazılı olduğunu göreceksiniz.Eğer bu bilgilerin karmaşık veya anlaşılmaz olduğu düşüncesinde iseniz bir avukatın yardımını alabilirsiniz.Elinizde tebligat ile birlikte adliyeye gittiğinizde Danışma Masasındaki görevliler de size yardımcı olacaktır.Adliyeden gelen her yazının resmi bir iş sebebiyle gönderildiğini ve büyük ihtimalle süreli olduğunu unutmayınız.

TEBLİGAT NE HAKKINDADIR?

Tebligat size hukuki bir işin  haber verilmesi için gönderilmiştir.Devlet, sizin aleyhimize veya lehinize olabilecek bir iş hakkında sizin ifadenize veya yardımınıza ihtiyaç duydulduğuında size haber vermekte ve sizin kendi hakkınızı savunmanızı, bilgi veya gördüğünüzü anlatmanızı ya da şikayetlerinizi dile getirmenizi beklemektedir.Unutmayınız ki tebligat her konuda olabilir.Tanık olarak çağrılmanız, borcunuz olduğu için aleyhinizde icra takibi başladığının bildirilmesi, dava gününün bildirilmesi gibi pek çok değişik konuda tebligat gönderilir. Hangi mahkeme veya makam tarafından ne sebeple gönderildiği tebligatın üzerinde yazılıdır.Lütfen dikkatle okuyunuz.

TEBLİGATI KİM GÖNDERDİ NEREDEN ANLARIM?

Tebligatın sol üst köeşnde gönderen makamın ismi yazılıdır.Örneğin; Adana 2. İcra Dairesi, Mersin Asliye Hukuk MAhkemesi gibi.  Ayrıca hangi işe ait olduğunu belirten bir numara vardır. Bu numaraya esas numarası denir.

ESAS NUMARASI NEDİR?

Mahkemeler işleri düzenli olarak yürütebilmek için her dosyaya ayrı bir numara verir.Bu numara esas numarasıolarak adlandırılır ve ‘ E.’ şeklinde kısaltılır. Esas numarasının basit bir mantığı vardır. İlk bölümü davanın açıldığı yılı ikinci bölümü ise o yıl içerisinde açılan kaçıncı dava olduğunu gösterir. ‘ E: 2010/65’ şekinde yazılır.Her mahkeme ayrı numara verdiği için dosyalar mahkeme adı ile birlikte anılır. Örneğin; Adana Ağır Ceza Mahkemesi E. 2010/65

TEBLİGATI NE YAPMALIYIM?

Tebligatı mutlaka saklayınız. Üzerinde yazan bilgiler size gerekli olacaktır.

TEBLİGATI ALDIM, HİÇBİR İŞLEM YAPMASAM OLMAZ MI?

Halk arasında ‘tebligatı alınca hiçbir şey yapmazsam hukuki süreç başlamaz’ şeklinde bir yanlış inanış vardır. Tebligatı alınca hiçbirşey yapmama yanlışına düşmeyiniz. Tebligat size geldiğinde hukuki bir işlem başlamıştır. Susmak demek, hakkınızı tehlikeye atmak demektir. Hukuk mahkemelerinde davaya cevap vermediğinzde aleyhinizdeki iddiaları reddetiğiniz varsayılır; ancak davayı takip etmediğinizde mahkemeye delil göstermek ve karşı tarafın gösterdiği delillere cevap vermek başta olmak üzwre, pek çok hakkınızdan vazgeçmiş olursunuz. İcra dairelerinden gelen ‘ ödeme emri’ gibi tebligatları aldıktan sonra hiçbirşey yapmamanız ise çeşitli hak kayıplarına yol açabilir. 

HİÇBİR İŞLEM YAPMASAM NE OLUR?

Unutmayın ki, develette işler sürüncemeye bırakılmaz.Her işin bir süresi vardır. Tebligatı aldığınız anda o süre işlemeye başlamıştır. İtiraz hakkınızı kaybedebilirsiniz, hak kaybına uğrayabilirsiniz, borç altına girebilirsiniz, borcu kabul etmiş sayılabilirsiniz, hatta bazı durumlarda polis tarafından zorla götürelebilirsiniz.

TEBLİGATI MUHTARA BIRAKMIŞLAR, ALMASAM OLMAZ MI?

Evde yoksanız ihbar kapıya yapıştırılıp tebligat muhtara bırakılır. Tebligat muhtara bırakıldığı gün size bırakılmış sayılır. ALmasanız dahi süreler işlemeye başlamıştır. Yukarıda sayılan tüm olumsuz durumar başınıza gelebilir.

TEBLİGATI ESKİ ADRESİME GÖNDERMİŞLER, HABERİM OLMADI!

Daha önce adli birimlerden tebligat aldığınız adresiniz değişmiş ise, yeni adresinizi bildirmek sizin sorumluğluğunuzdur. Yeni adresinizi bildirmez iseniz nüfus müdürlüğünde kayıtlı olan adresinize teligat yapılır.Bu nedenle mutlaka güncel adresinizi nüfus müdürlüğüne bildiriniz.

TEBLİGAT HAKKINDA DAHA DETAYLI BİLGİLER

 • Tebligat kısaca bilgilendirmenin belgelendirilmesidir.
 • Tebligata bağlı bir işlemin uygulamaya başlayabilmesi, onun, muhatabına, Kanun ve Tüzük hüküm­lerine göre uyulması gerekmektedir.
 • Tebligat hukuki dinlenilme hakkının sağlanması için gereklidir.
 • Tebligat Kanunu’na göre herkes tebligat çıkarmaya yetkili merci değildir. Tebligat çıkarmaya yetki­li merciler şunlardır;
 • Yargı organları
 • Genel ve katma bütçeli daireler
 • Belediyeler
 • Köy tüzel kişilikleri
 • Barolar
 • Noterler
 • Tebligat posta ve telgraf işletmesi tarafından yapılır. Ancak;
 • Elektronik yolla tebligat mümkündür.
 • Yabancı ülkede bulunan kimseye yapılacak tebligat, Adalet Bakanlığı aracılığı ile Dışişleri Bakanlığı’na oradan Türk Elçiliği veya Konsolosluğuna gönderilir. Bazı durumlarda Adalet Ba­kanlığı elçilik ve konsolosluklara doğrudan da tebligat yapabilir.
 • Tebligatın iki temel özelliği vardır.
 • Tebligat muhataba yapılır
 • Muhatap gerçek veya tüzel kişi olabilir.
 • Tüzel kişilerin yetkili temsilcilerine yapılır

Vekili ile takip edilen işlemlerde tebligat vekile yapılır

 • Tebligat muhatabın bilinen son adresine yapılır.
 • Muhatabın adresinde olmaması halinde tebligat aynı konutta oturan görünüş itibariyle 18 yaşından aşağı olmayan ve açık şekilde ehliyetsiz olmayan kimseye yapılır
 • Kapıcıya, yöneticiye, komşuya, geçici olarak orada oturan misafire yapılan tebligat usulsüzdür.
 • Bilinen en son adresin tebligatı elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligatın yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sistemine bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi ola­rak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.
 • Adres değişikliği yetkili merciye bildirilmelidir. Bildirilmez ise eski adrese yapılır. Tebligat tarihi eski adresin kapısına ihbarnamenin asıldığı tarihtir.

Adresinde olmaması veya Tebellüğden imtina halinde;

 • İlk olarak; Tebliğ memuru tebliğ evrakını imza karşılığında muhtara, ihtiyar heyeti azalarına, ya da kolluk güçlerine bırakır.
 • İkinci olarak; tebliğ memuru, tebliğ evrakını kime bıraktığına dair ihbarnameyi apartmanın kapı­sına yapıştırır.
 • Üçüncü olarak; komşulara, kapıcıya yöneticiye haber verir.
 • Tebliğ tarihi, ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihtir.
 • Bu aşamaların izlenmesi zorunludur. Geçerlilik şartıdır aksi halde tebligat usulsüz sayılır >- Adresi olmayanlara ilanen tebligat yapılır.
 • Son ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır. Ancak tebliğe karar veren merci, duruma göre 15 günü geçmemek üzere daha uzun süre tayin edebilir.
 • Usulsüz tebligat; muhatabın tebligatı öğrenmesiyle geçerli hale gelir. Muhatabın usulsüz tebligatı öğ­rendiğini beyan ettiği tarih tebliğ tarihidir. Bu tarihin aksi iddia ve ispat edilemez.

Av. Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
46 Yorum
Eski
Yeni En çok oylanan
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız