Bir Sayfa Seçin

Adliye’de Yazı İşleri Müdürünün Tanımı ve Görevleri

Günlük hayatta “mahkeme kalemi” olarak bilinen ve mahkemenin yazı işlerinin görüldüğü bir birim bulunmaktadır. Yazı işleri birimi ve yazı işleri müdürüne dair yazımızda açıklamalarda yer almaktadır.


Yazı İşleri Müdürleri

Her mahkemede bir “Yazı İşleri Birimi” bulunur. Bu birim için “Mahkeme Kalemi” deyimi de kullanılır.

Yazı işleri denilince anlaşılması gereken yargısal yazı işlerinin, tebligat işlerinin, dosyalama düzeninin sağlıklı ve özenli yürütülmesi görev ve faaliyetleridir.

Yazı işlerinin başında “Yazı İşleri Müdürü” yer alır. Yazı işlerinde görevlendirilecek elemanların hukuk eğitimi almış, bilgili, birikimli ve donanımlı olmaları büyük önem taşır.

Yazı işleri müdürlerinin en az Adalet Meslek Yüksek Okulu mezunu bulunmaları ve meslek içi eğitimden geçirilmeleri, adlî hizmetlerin sağlıklı yürütülmesi bakımından önemsenmelidir.

Yazı işleri müdürlerinin görevleri, HMK, Tebligat Kanunu ile diğer kanun ve yönetmeliklerde gösterilmiştir.

Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği, mahkemelerin yazı işlerinin işleyişini ayrıntılı olarak göstermektedir.

Ağır Ceza Mahkemelerinin bulunduğu yerlerde yazı işleri müdürleri, Adalet Komisyonlarınca atanır. ( md. 114).

Yargıtay daireleri ve kurullarının kalem teşkilatı (Yazı İşleri) ise Yargıtay Kanunu’nun 53. maddesinde düzenlenmiştir.

Yazı işleri müdürleri, İcra-İflas Müdürü bulunmayan yerlerde İcra-İflas müdürlüğü görevlerini (İİK md. 1-3) yaptıkları gibi, ihtiyatî tedbir kararlarının icrası için de görevlendirilebilirler. (md.393).

Yazı işleri müdürleri, zabıt kâtipleriyle birlikte mahkemelerde hâkimlerden sonra gelen önemli kişilerdir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız