Adliye’de Yazı İşleri Müdürünün Tanımı ve Görevleri

Günlük hayatta “mahkeme kalemi” olarak bilinen ve mahkemenin yazı işlerinin görüldüğü bir birim bulunmaktadır. Yazı işleri birimi ve yazı işleri müdürüne dair yazımızda açıklamalarda yer almaktadır.


Yazı İşleri Müdürleri

Her mahkemede bir “Yazı İşleri Birimi” bulunur. Bu birim için “Mahkeme Kalemi” deyimi de kullanılır.

Yazı işleri denilince anlaşılması gereken yargısal yazı işlerinin, tebligat işlerinin, dosyalama düzeninin sağlıklı ve özenli yürütülmesi görev ve faaliyetleridir.

Yazı işlerinin başında “Yazı İşleri Müdürü” yer alır. Yazı işlerinde görevlendirilecek elemanların hukuk eğitimi almış, bilgili, birikimli ve donanımlı olmaları büyük önem taşır.

Yazı işleri müdürlerinin en az Adalet Meslek Yüksek Okulu mezunu bulunmaları ve meslek içi eğitimden geçirilmeleri, adlî hizmetlerin sağlıklı yürütülmesi bakımından önemsenmelidir.

Yazı işleri müdürlerinin görevleri, HMK, Tebligat Kanunu ile diğer kanun ve yönetmeliklerde gösterilmiştir.

Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği, mahkemelerin yazı işlerinin işleyişini ayrıntılı olarak göstermektedir.

Ağır Ceza Mahkemelerinin bulunduğu yerlerde yazı işleri müdürleri, Adalet Komisyonlarınca atanır. ( md. 114).

Yargıtay daireleri ve kurullarının kalem teşkilatı (Yazı İşleri) ise Yargıtay Kanunu’nun 53. maddesinde düzenlenmiştir.

Yazı işleri müdürleri, İcra-İflas Müdürü bulunmayan yerlerde İcra-İflas müdürlüğü görevlerini (İİK md. 1-3) yaptıkları gibi, ihtiyatî tedbir kararlarının icrası için de görevlendirilebilirler. (md.393).

Yazı işleri müdürleri, zabıt kâtipleriyle birlikte mahkemelerde hâkimlerden sonra gelen önemli kişilerdir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:06

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.