Adli Yargı Nedir?

Adli Yargı Nedir?

Adli yargı şu türdeki dava ve uyuşmazlıkları kapsar:

 • Ceza yargısı,
 • Medeni yargı,
 • Kamulaştırma bedeline itiraz davaları
 • İmar Kanunu’na göre açılan bedelin indirilmesi davası
 • Sular Kanunu
 • Sosyal Sigortalar Kanunu
 • Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu
 • Orman sınırlamasına itiraz davaları
 • Olağanüstü Hal Kanunu
 • İcra ve İflas dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat davaları
 • Tapu sicilinin tutulmasından doğan zarardan dolayı Devlete karşı açılan tazminat davaları
 • Hakimin fiili nedeniyle Devlete karşı açılan tazminat davası
 • Bilirkişinin hukuki sorumluluğuna ilişkin davalar
 • Devlete ait araçların verdikleri zararlara ilişkin sorumluluk davası

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.