Adli Yardım Talepli Boşanma Dava Dilekçesi

Şub 7, 2020 | Dava Dilekçesi

Adli Yardım Talepli Boşanma Dava Dilekçesi

                                                           ADLİ YARDIM ve İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

 

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,

 

DAVACI              :

VEKİLLERİ         :

 

 DAVALI              :

                            

KONU                 :Davalı tarafın kusurlu tutum ve davranışları nedeni ile Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle  tarafların  boşanmalarına karar verilmesi ile,

A- Tarafların müşterek çocukları olan küçük…………’in  dava süresince  müvekkilimizin yanında kalmasına ,tarafların boşanmasına karar verilmesi halinde velayetinin müvekkilimize verilmesine ,

B-Davacı müvekkil için aylık 1.000,00-TL ve müşterek çocuk için  aylık 1.000,00-TL olmak üzere toplam 2.000,00-TL tedbir nafakasına hükmedilmesine , boşanma kararı kesinleştikten sonrada işbu  nafakaların yoksulluk ve iştirak nafakası  olarak devamına,

C-Davalı adına kayıtlı ve evlilik birliği içinde alınan            plakalı Transit Ford 2004 model   araca tedbir konulmasına,

D- Davacı müvekkil için 100.000,00-TL maddi ve 150.000,00-TL manevi tazminata hükmedilmesine

Karar verilmesi talebinden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR :

 

1-)Müvekkilim ,davalı eşiyle 03/12/2005 tarihinde evlenmiştir.Tarafların bu evlilikten 9 yaşında Muhammed isminde çocukları bulunmaktadır.

 

2-)Müvekkilimiz ile davalı eşi arasında evlendikten 1 yıl kadar sonra  başlayan anlaşmazlıklar  günden güne artarak , günümüze kadar  devam etmiştir.Taraflar  evliliklerinin ilk iki yılı davalı eşin ailesinin yakınında bir mevkide kiracı olarak oturmuşlardır.Bu süre zarfında da müvekkilimin kayınvalidesinin  ve kayınpederinin çiftin evliliklerine  fazlasıyla karışmışlardır.Günümüze kadar devam eden anlaşmazlıkların temelinde de bu durum ,davalı tarafın müvekkile karşı aşağılayıcı ve hakeretvari davranışları , aşırı kıskançlığı   ile müvekkile karşı  fiziksel ve psikolojik şiddeti yatmaktadır.

3-)Taraflar davalı eşin ailesinin sürekli olarak çiftlerin evliliklerine karışması  neticesinde  ,ailesinin bulunduğu mevkiden ayrılıp başka bir yere taşınmıştır.Taraflar  5 yıl müvekkilin ablasının evinde kiracı olarak oturmuştur.Bu süreçte davalı eş müvekkilin ailesine  bir kısım borç para vermiştir.Müvekkilin ailesi bu parayı davalı eşe  ödeyene kadar  davalı eş,müvekkile sürekli “senin ailen  şerefsiz,senin abin pezevenk..”vb. küfürler etmiştir.Davalı eş normalde  de müvekkile karşı  çok fazla küfürlü konuşan ve hakaret içeren  sözler sarf eden biridir ki bu durumdan dolayı tabiri caizse müvekkili hayatından  soğutmuştur.Bu hususlar  mahkemeniz huzurunda dinlenmesini istediğimiz   tanıkların ifadeleri ve özellikle  müvekkilin ablasının ifadeleri açıklığa kavuşturacaktır.

4-)Taraflar daha sonradan  son olarak yaşanılan aile konutunu satın almış ve buraya taşınmışlardır.Burada da davalı eşin ağır hakaretleri devam etmiştir. Davalı eş tarafından kadınlık vazifesinin yapmadı gerekçesiyle hakaretler ve sinkaflı küfürler etmiştir. Davalı eş sürekli olarak müvekkil davacının kadınlık gururunu ve onurunu  kırıcı ifadeler kullanmıştır..Müvekkil davacı  tüm bu ağır hakaretlerin ve sinkaflı küfürlerin   neticesinde psikolojik çöküntüye uğramıştır.Bu nedenle de bir süre psikolojik durumunu düzeltmek  ve eşiyle olan ilişkisine iyi geleceğini düşündüğü için ailesinin yanına gitmiştir.Müvekkil davacı 2016 yılının ocak ayı sonu gibi ailesinin yanına gitmiş ve  iki ay kadar ailesinin yanında kalmış,  sonra tekrar  eşinin yanına dönmüştür.

 

5-)2016 yılının  mayıs ayında  davalı taraf şüphe uyandıracak hal ve hareketler içine girmiştir.Müvekkil davacı evde olmasına rağmen davalı eş  salonda uyumaya gitmiş ve kapıyı da kapatmıştır.Müvekkil davacı daha sonra eşine bakmaya salona gittiğinde  davacı eşin telefonuna sürekli mesajlar geldiğini  görmüş ve önemli bir şey olabilir diye telefona bakmıştır.Telefonda   A harfiyle kayıtlı bayan fotoğrafı olan biriyle  yazışmalarını görmüştür.Bu yazışmalarda eşinin başka bir bayanla duygusal ilişki içinde olduğunu görmüştür.Bu konuşma ve görüntülerin bir örneğini de kendi telefonuna almış olup dökümlerini sayın mahkemeye ibraz edeceğiz.Gördükleri müvekkil davacının zaten yıpranmış olan psikolojisini iyice bozmuş ve büyük üzüntü yaşamasına neden olmuştur.Ertesi akşam müvekkil davacının ailesi  davalı eş ile konuşmaya gelmiştir.Davacı eş müvekkilin ailesine “ben kendimi değiştiremem  ben böyleyim, ne benden Hülya’ya koca ne de ondan bana karı olmaz” demiş ve müvekkil davacı ile ailesini evden kovmuştur.Müvekkil davacı  da ailesiyle birlikte evden ayrılmıştır.

6-)Eşler evlilik birliğinin mutluluğunu  beraberce sağlamalı,birbirlerine karşı sadık olmalı ,birbirlerine yardımcı ve destek olmalı,çocukların bakılmalarına,gözetilmelerine  maddi manevi imkanları ölçüsünde karşılamalıdırlar.Ancak davalı eş EVLİLİK BİRLİĞİNDE ÜZERİNE DÜŞEN BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ KUSURLU TUTUM VE DAVRANIŞLARI İLE  YERİNE GETİRMEMİŞTİR.Şöyle ki;

Davalı eş   evlilik birliğinin mutluluğu için herhangi bir şey yapmamış sürekli olarak müvekkile hakaretlerde bulunmuş, sinkaflı küfürler etmiş müvekkili tartaklamıştır.Davalı taraf müşterek çocuk ile de  ilgilenmemiş küçüğün sadece maddi ihtiyaçlarını gidermiştir. Davalı taraf bunların yanında sadakat yükümlülüğüne de aykırı davranıp başka bir bayanla duygusal ilişki içine girmiştir.

7-)Davalı eş müşterek çocuk ile hiç ilgilenmemiş küçük Muhammed  ,adeta baba  sevgisinden mahrum olarak büyümektedir.Müvekkil ile davalı eş arasında hemen her gün yaşanan tartışmalar,kavgalar ve davalı eşin ilgisiz oluşu müşterek çocuğun psikolojisini olumsuz etkilemiştir.Bu nedenle de müvekkil oğlunu psikologa götürmek durumunda kalmıştır. Öyle ki psikolog küçüğün baba sevgisi ve ilgisi ihtiyacı olduğunu ifade etmiştir. Buna ilişkin belge ekte sunuludur.

😎Davalı eş müvekkille müşterek çocuğunun bakımı konusunda da  üzerine düşen yükümlülüğünü yerine getirmemektedir. MK 185/2 ye göre “eşler, çocukların bakılmalarına, gözetilmelerine, korunmalarına ve eğitilmelerine beraberce özen göstermek, çocuklarının  maddi ve manevi bütün ihtiyaçlarını imkanları ölçüsünde karşılamakla yükümlüdür”. Buna karşın  davalı eş birliktelikleri süresince  oğluna gerekli ilgi, bakım ve şefkati göstermemiştir.Bu nedenlerden dolayı müşterek çocuğun  velayetinin anneye verilmesi çocuğun yararına olacaktır.

9-)Görüldüğü üzere davalı taraf evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemiş  bunun yanı sıra özellikle davalı eş müvekkile karşı saygısızlık gösteren sözler sarf etmiş, hakaretlerde bulunmuş,sinkaflı küfürler etmiş,fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamış ve müvekkilin ailesini aşağılamıştır.Tüm bu davalı eşin kusuruyla yaşanılanlar  eşler arasında çok ciddi ve şiddetli bir geçimsizliği meydana getirmiştir. Müvekkilin evliliği sürdürme konusunda ruh ve isteği kalmamış,davalı tarafın hal ve hararetleri sonucu oluşan anlaşmazlık  müvekkildeki ruh ve bilinci söndürmüştür.Müvekkil adeta evlilikten nefret eder hale gelmiş ve onun  için ortak hayat çekilmez bir hal almıştır.Bu yaşananlardan sonra tarafların fikri ve ruhi olarak anlaşmaları mümkün değildir.Bundan dolayı bu evlilik birliğinin devamının ne taraflara ne de topluma bir faydası kalmamıştır.

10-)Müvekkil evlilik hayatı boyunca yukarıda  izah ettiğimiz üzere eşi tarafından hakarete uğramış, horlanmış, darp edilmiştir. Ancak müvekkil iyi niyetle evliliğini devam ettirmeye çalışmış ise de tek taraflı olarak yaptığı bu girişimlerden bir netice elde edememiştir.Müvekkilim  evliliği süresince  davalı eşin bütün kusurlu hareketlerine katlanmış  maddi ve manevi varlığını bu evliliğe harcamıştır. Evlilik birlikteliği boyunca yapılan davranış ve eylemler müvekkilin psikolojik yapısını olumsuz etkilemiş, manevi üzüntü ve moral bozukluğuna neden olmuştur. Bu nedenlerle müvekkilin uğradığı zararı, çektiği acıyı ve üzüntüyü  ve elemin ağırlığına karşın , yoğun ve tam kusurlu bulunması nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi zorunluluğu doğmuştur.

11-)ADLİ YARDIM TALEBİ HAKKINDA :

Müvekkil davacı ev hanımı olup herhangi bir gelir  ve desteği yoktur.Şu anda ailesiyle birlikte yaşamakta olup müvekkilin mevcut ekonomik durumuyla yargılama harç ve giderlerini karşılaması mümkün değildir. Bu nedenle, öncelikle, müvekkilimiz yararına adli yardım talebinin kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz.

 

HUKUKİ NEDENLER     :MK,HMK ve ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER    : Karşı tarafın  sunacağı delillere  ve ortaya çıkacak  yeni vakıalara  karşı delil sunma  hakkımız saklı kalmak üzere;

 

1-Vukuatlı Aile Nüfus Kayıtları,

2-Nüfus Cüzdanı ve Evlilik Cüzdanı Fotokopisi

3-Sosyal ve ekonomik durum araştırması

4-Davalı tarafın Whatsap görüşme kayıtları(müvekkil tarafından ibraz edilecektir.)

5-Davalı tarafın telefon görüşme kayıtları(celbi talep olunur)

6-Müşterek çocuğun öğrenci belgesi

7-Tanık anlatımları(bilahare bildirilecektir.)

8-Gerektiğinde yemin ve sair deliller

 

NETİCE VE TALEP      :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle  tarafların  boşanmalarına karar verilmesi ile

A- Tarafların müşterek çocukları olan küçük            ’in  dava süresince  müvekkilimizin yanında kalmasına ,tarafların boşanmasına karar verilmesi halinde velayetinin müvekkilimize verilmesine ,

B-Davacı müvekkil için aylık 1.000,00-TL ve müşterek çocuk için  aylık 1.000,00-TL olmak üzere toplam 2.000,00-TL tedbir nafakasına, boşanma kararı kesinleştikten sonrada işbu  nafakanın yoksulluk ve iştirak nafakası  olarak devamına,

C- Davalı adına kayıtlı ve evlilik birliği içinde alınan     plakalı Transit Ford  model   araca tedbir konulmasına,

D- Davacı müvekkil için 100.000,00-TL maddi ve 150.000,00-TL manevi tazminata hükmedilmesine ve yasal faiz işletilmesine,

Yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini bilvekale saygılarımızla arz ve talep ederiz. tarih

                                                                                               Davacı Vekili

Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Adli Yardım Talepli Boşanma Dava Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.