Adli Yardım Talebinin Reddi Kararına İtiraz Dilekçesi

Adli Yardım Talebinin Reddi Kararına İtiraz Dilekçesi

X İŞ MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek Üzere

X İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI                               :

VEKİLLERİ                        : Av.

DAVALILAR        :

KONU                   : Sayın mahkemece   ../.2020 tarihli tensip zaptının 7 nolu ara kararı ile verilen Adli Yardım talebinin reddi kararına itirazlarımızdır.

AÇIKLAMALAR

Sayın mahkemece  tarafımıza tebliğ edilen 05.02.2020 tarihli tensip tutanağı ile müvekkilin adli  yardım talebi “fakirlik kağıdı dışında adli yardıma ihtiyacı olduğuna dair belge sunulmadığı” şeklindeki matbu olarak yazıldığı açıkça belli olan bir ifade ile  reddedilmiştir.

Dosyaya sunmuş olduğumuz fakirlik belgesinde müvekkilin herhangi bir gayrimenkul malının olmadığı, herhangi bir sabit geliri, maaşı bulunmadığı bilgisi açıkça yer almaktadır.

Bu bilgilerin yeterli görülmemesi yahut doğruluğundan şüphe edilmesi halinde sayın mahkemece UYAP sistemi üzerinden SGK ve Tapu kayıtlarına ulaşılması yahut bu bilgilerin sunulması için tarafımıza süre verilmesi imkanı bulunmaktadır.

Adli yardım talebinin reddi kararı haksız ve hukuki dayanaktan yoksundur. Şöyle ki;

6100 sayılı HMK m337/1 “…Adli yardım taleplerinin reddine ilişkin mahkeme kararlarında sunulan bilgi ve belgelerin kabul edilmeme sebebi açıkça belirtilir.” şeklindedir.

Sayın mahkemece tarafımıza tebliğ edilen tensip tutanağında sunulan belgenin kabul edilmeme nedeni açıklanmamıştır. Bu sebeple adli yardım talebimizin reddi kararı usul ve yasaya aykırıdır.

NETİCE VE TALEP             : Yukarıda arz ve izah olunduğu nedenlerle;

Adli yardım talebimizin REDDİ kararının kaldırılarak müvekkilin ekonomik durumu nazara alınarak ADLİ YARDIM TALEBİMİZİN KABULÜNE,

karar verilmesi saygıyla vekaleten arz ve talep olunur. tarih                                                                             

Davacı Vekili

Av.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 16:15

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.