Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Adli Yardım Talebinin Kabulüne İtiraz Dilekçesi

X BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. HUKUK DAİRESİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

X BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİ’NE

ADLİ YARDIM TALEBİNDE

BULUNAN DAVALI:

VEKİLİ :

İTİRAZ EDEN DAVACI         :

VEKİLİ :

KONU                                       : İstanbulBölge Adliye Mahkemesi 1.Hukuk Dairesi’nin adli yardım talebinin kabulü kararına itirazımızdan  ibarettir.

AÇIKLAMALAR                      :

İstanbulBölge Adliye Mahkemesi 1.Hukuk Dairesi’nin 2018/E. sayılı dosyasında verilen adli yardım talebinin kabulüne ilişkin karar haksızdır. Şöyle ki;

Bilindiği üzere adli yardım ödeme gücünden yoksun olan kimselerin faydalanması için oluşturulmuş bir kurumdur. Bu durum HMK’nın 334. Maddesinde de ”Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler.” açıkça düzenlenmiştir. Adli yardım, HMK’da da görüleceği gibi ödeme gücünden yoksun olan kişilerinin faydalanabileceği bir uygulamadır. Fakat davalı taraf ödeme gücünden yoksun olmamasına rağmen adli yardım talebinde bulunmuş ve bu talep de haksız bir şekilde kabul edilmiştir. Zira ilk derece mahkemesinin vekalet ücretine ilişkin kurduğu hükmün tarafımızca Bakırköy. İcra Dairesi’nin 2018/E. dosyası ileilamlı icraya konu edilmesiyle, davalı tarafın çok değerli bir muhitte bulunan bir taşınmaz üzerinde 1/2 miras hissesi olduğu öğrenilmiştir. Tapu Müdürlüğü’nünhaciz konulduğuna ilişkin yazısı ve tapu kaydını dilekçemiz ekinde sunuyoruz.

Adli yardım talebinin kabulü için davalının üzerine mülkiyeti bulunmaması, geliri olmaması gerekmektedir. Fakat davalınınKızılelma cad., Fındıkzade gibi çok değerli bir muhitte hissedarı olduğu bir taşınmaz varken hazineyi zarara uğratmak pahasına adli yardım talebinde bulunması hem haksız hem de kamuyu zarara uğratmaya yöneliktir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

NETİCE VE TALEP          : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;

Davalının yaptığı adli yardım talebinin itirazen reddine ve bu kararın kaldırılmasına karar verilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederim. (tarih)                                                           

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 18:14

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.