Adli Tıp Raporuna Karşı İtiraz Dilekçesi

X ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

DOSYA NO                          :

GÜNÜ :

KUSUR RAPORUNA İTİRAZ

EDEN DAVALI    :

VEKİLİ                   : Av.

DAVACI                :

VEKİLİ                   : Av.

KONUSU :ATK Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığınca düzenlenen 01.11.2018 Tarihli   kusur raporuna itirazlarımızın sunumu ile Adli Tıp Genel kurulundan  itirazlarımız doğrultusunda yeniden rapor aldırılması istemidir.

AÇIKLAMALAR  :

ATK Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığınca düzenlenen  raporu kabul etmiyoruz.

Düzenlenen rapor şu yönlerden hakikata aykırıdır.

ATK raporu dosya üzerinde yapılan yüzeysel incelemeye dayalı verilmiştir. Cevap dilekçemizde de dile getirdiğimiz üzere kaza mahallinde yapılacak mukayeseli keşfe dayalı kusur tespiti yoluna gidilmesi gerekmektedir. Bu konuda birden çok yüksek mahkeme kararında bu husus açıkca dile getirilmiştir. Bu nedenle mahallinde talimat yoluyla keşif yapılarak olaya uygun düşen kusur raporu aldırılmasını talep etmekteyiz.

Dilekçemiz ekinde X  Asliye Hukuk Mahkemesince yapılan mukayeseli keşfe dayalı düzenlenen X tarihli X imzalı kusur raporunu sunuyoruz.

Sunulan rapor kaza esnasında davalının da içinde yer aldığı X plaka sayılı araç ile müvekkil şirkete ait olan X plaka sayılı aracın kazası yönünden kazanın hemen sonrasında keşif sonrası düzenlenen rapordur.

Bahse konu rapora göre müvekkil şirket aracını kullanan davalı Hüseyin asli , davacıların içinde yer aldığı arcı süren şahıs tali kusurlu kabul edilmiş ise de aynı zamanda kara yolları 12. Bölge müdürlüğü Aşkale 121. Şu şefliği de kazanın oluşumunda tali kusurlu olarak kabul edilmiştir.

Bu nedenle mukayeseli keşfe dayanan bu rapora dayalı olarak dava dışında kalan ve tali kusurlu olan kara yollarının da davaya dahil edilmesini talep etmekteyiz.

3-Yukarıda ileri sürdüğümüz itirazlarımız doğrultusunda 1 nolu madde kapsamında ileri sürdüğümüz talep noktasında mahallinde keşif yapılarak yeniden keşfe dayalı kusur raporu aldırılmasına, Mahkemenizde aksi kanaat hasıl ise dilekçe ekinde sunulan kusur raporun aldırılması için dosyanın Adli Tıp Genel Kuruluna sevk edilerek itirazlarımız yönünden yeniden rapor aldırılmasını davalı vekili sıfatıyla saygıyla arz ve talep ederiz. tarih                                                          

Kusur raporuna İtiraz Eden

            Davalı Vekili

Adana Avukatı – Avukat Saim İNCEKAŞ

Adli Tıp Raporuna İtiraz ile İlgili Okunması Gereken Yargıtay Kararları

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]Üyeliğiniz henüz aktifleştirilmemiştir.[/ihc-hide-content]

Son düzenleme tarihi 4 Eylül 2020 10:14

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.