Adli Tıp Raporuna İtiraz Dilekçesi

Nis 17, 2020 | Tazminat Davası Avukatlığı

Adli Tıp Raporuna İtiraz Dilekçesi

X ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

 

DOSYA NO   :

DAVACI                   :

VEKİLİ                      :

 

DAVALI        : 

VEKİLİ:

KONU            : X Adli Tıp Kurumu ikinci Üst Kurulunun X tarihli raporuna itirazlarımızın sunulması dileğidir.

AÇIKLAMALAR     :

Mahkemeniz nezdinde derdest olan yukarıda numarası yazılı dosya kapsamında İstanbul Adli Tıp İkinci Üst Kurulunun  X tarihli raporunda ;  davacı müvekkilin , %70 oranında meslekte kazanma gücünden kaybetmiş sayılacağı, aynı yönetmelik çerçevesinde başka birisinin sürekli bakımına muhtaç durumda olmadığına ilişkin tespitte bulunulmuş olup işbu tespitin tarafımızca kabulü mümkün değildir. Şöyle ki;

Müvekkilim davaya konu kazada yaralanmış ve yapılan muayene sonucu servikal C3-C4  omiriliğe ileri derece de bası yapan travmatik disk saptanması üzerine cerrahi müdahile yapılmıştır. Yapılan tüm müdahalelere rağmen müvekkilim tam iyileşemeyerek daimi özürlü kalmıştır.

Müvekkil sağlığında ortaya çıkan hasar sebebi ile işlerini eskisi gibi yapamamakta, maddi anlamda zarara uğramaktadır. Kaza tarihinde 52 yaşında olan müvekkil, başkalarının yardımına muhtaç hale gelmiştir. Davacı müvekkil geçici ve kalıcı iş göremezliğe maruz kalmış olması sebebiyle sürekli bakım ihtiyacı içine düşmüştür. Müvekkil halen dahi ihtiyaçlarını hiçbir şekilde kendisi tek başına karşılayamamaktadır.

Ayrıca müvekkilin…… 12. Asliye Ticaret Mahkemesi ….E. Sayılı dosyasında Ankara Adli Tıp Kurulu’ndan alınan raporda müvekkilin ” SÜREKLİ İŞ GÖREMEMEZLİK HALİNDE KALDIĞINI VE DEVAMLI SURETTE BAŞKA BİRİSİNİN BAKIMINA MUHTAÇ OLDUĞU  ” kanaatine varılmıştır. Fakat bu dosya tarafımızca açılan bakıcı giderleri dosyası ile aynı olması ve derdest olması nedeniyle kapatılmıştır.

Davacı müvekkil kaza sonucu bel-boyun da omurga kırığı oluşması sonucu boynuna stent takılmış,  beli için ise 1,5 yıl korse takmıştır.   Sol bacak ve kolda ezilme, her iki kol ve bacakta güç kaybı yaşamıştır. Küçük ve büyük tuvaletlerini tutmak sıkıntı yaşamaktadır. Bu sebeple idrarı için  tak ve bez kullanmaktadır. Ayrıca şu an  tek koltuk değneği kullanmakta ve değnek olmadan hiç yürüyememektedir. Hal böyle iken İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından müvekkil hakkında başka birisinin sürekli bakımına muhtaç durumda olmadığına ilişkin tespiti eksik incelemeye dayalı olup hakkaniyete aykırıdır.

Bu sebeple X Adli Tıp Kurumu İkinci Üst Kurulu tarafından yapılan tespitlerin tarafımızca kabulü mümkün olmamakla birlikte,  Mahkemeniz nezdinde görülmekte olan iş bu daimi sakatlık dosyası ile birleştirilen yine davacıya ait bakıcı giderlerine ilişkin dosyamızın tefriki ile asıl dosya olan daimi sakatlık dosyasının rapordaki özür oranı doğrultusunda Aktüerya Bilirkişisine gönderilerek tazminat hesabı yaptırılmasına diğer dosya olan bakıcı giderlerine ilişkin dosyamızın ise ….12. Asliye Ticaret Mahkemesi …..E. Sayılı dosyasının celbi ile geldiğinde dosya içerisine alınarak bu iki dosyaya sunulan Adli Tıp Kurulu raporlarındaki mübayenetin giderilmesi için dosyanın yeniden İstanbul Adli Tıp Kurumu  Üst  Kurulu’na gönderilmesine karar verilmesini talep ediyoruz.

SONUÇ VE TALEP  : Yukarıda açıklanan ve resen görülecek olan nedenlerle, itirazlarımızın kabulü ile İstanbul Adli Tıp Kurumu İkinci Üst Kurulu tarafından yapılan tespitlerin tarafımızca kabulü mümkün olmamakla birlikte ;

Öncelikle Mahkemeniz nezdinde görülmekte olan daimi sakatlık ve bakıcı giderlerine ilişkin dosyanın tefrik edilmesine; dosyanın daimi sakatlık yönünden X Adli Tıp Kurumu üst Kurulunca verilen rapordaki özür oranı doğrultusunda Aktüerya Bilirkişisine gönderilerek tazminat raporu aldırılmasına,

 Bakıcı giderlerine ilişkin dosyamızda ise ; öncelikle yine davacı müvekkilin bakıcı giderlerine ilişkin olması ve derdest olması nedeniyle kapatılan …. Asliye Ticaret Mahkemesi …….E. Sayılı dosyasının celbine ve bu iki dosyadaki  Adli Tıp Kurulu raporlarının bakıcı giderlerine yönelik olarak birbirleriyle çelişmesi nedeniyle   mübayenetin giderilmesi için dosyanın yeniden X Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu’na gönderilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. tarih

                                              DAVACI VEKİLİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Adli Tıp Raporuna İtiraz Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.