Adli Tıp Raporuna Beyan Dilekçes

Adli Tıp Raporuna Beyan Dilekçesi

X ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

Dosya no:….

KONUSU   : Adli tıp raporuna beyan sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

Dosyaya sunulan adli tıp raporunda da davalı ……..’in temizlik görevlisi olduğu ve ameliyat vs operasyonda bulunmasının, sorumluluk almasının sözkonusu olmadığı belirtilmiştir.Yine raporda davalı ….’a hiçbir kusur izafe edilmemiştir.Bu itibarla davalının zarar doğurucu sağlık işleminden ve buna bağlı olarak oluşacak zararlardan sorumlu olmadığı anlaşılmaktadır. İş bu davada husumet bile yöneltilmesi doğru değildir.

Her ne kadar davalı …..in “hatalı solüsyon ile tampon hazırladığı “iddia edilmiş ise de bu kanaatin olayın gerçekleştiği yer itibariyle isabetli olmadığı ortadadır.Davalı temizlik görevlisi olup operasyonu yapan yetkililerin talimatıyla hareket etmiştir.Kendisinin tamponu bizzat hazırlama yetkisi ve sorumluluğu yoktur.

Sonuç: Yukarıda arz olunduğu üzere tüm raporlar ve olasılıklar değerlendirilmiş ve davalı …..’a herhangi bir kusur izafe edilmemiştir.Tamponu hatalı hazırladığı iddia edilmiş ise de bu tespitin kabulü mümkün değildir.

Bu nedenle     DAVALI …. AÇISINDAN DAVANIN REDDİNE, karar verilmesini ; vekil olarak  saygıyla dilerim.

Tarih

                                  Davalı

Av

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 16:15

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.