Adli Tıp Rapor Örneği – Adli Tıp Raporu Formatı -2019

Oca 12, 2019 | Medeni Usul Hukuk Muhakemesi

T.C. ADALET BAKANLIĞI
Adlî Tıp Kurumu

 3. Adlî Tıp İhtisas Kurulu                                                                                                                                                                                                                                                                 21 Kasım 2014

SAYI : 69365276-101.01.02-14/101856-14178
Karar No : 14413

SAMSUN 1. İş Mahkemesi’nin 21.10.2014 tarih ve 2009/258 E. sayılı yazısı ile gönderilen 30134323948 Haşan oğlu 27.11.1982 doğumlu FERHAT K. hakkındaki evrak incelendi.

25.11.2000 tarihinde geçirmiş olduğu iş kazası nedeniyle maluliyet oranı sorulmaktadır. Kişi hakkında düzenlenmiş tıbbi belgelerin tetkikinde; genel adli muayene formunda;

1- Samsun Devlet Hastanesi 24.11.2000 giriş, 05.12.2000 çıkış tarihli epikrizinde: Hastanın kornea yanığı tanısıyla acil polikliniğinden göz servisine yatırıldığı, sağ göz salah, sol göz şifa ile taburcu olduğu; cerrahi müdahale yapılmadığı; karpit suyu kaçmasına bağlı sağ göz kapağında yaygın ödem, korneada yaygın ödem, iris ve pupillamn güçlükle seçildiği, lensin seçilemediği, solda kornea 2/3 santral kısmında orta derecede ödem, opaklaşma olduğu, korneanın doğal olduğu, pupilin düzgün, lensin doğal olduğu, tansiyonların parmakla normal, görme sağda el hareketleri solda 2mps seviyesinde olduğu, funduslarm gözlenmediği, 05.12.2000 tarihinde taburcu olduğunda sağda korneada ödemin azaldığı, pupil alamnda seçildiği ancak iris detayı seçilemediği; solda kornea santralinden aşağı doğru uzanan damla şeklinde komeal yoğunluğu olduğu, kornea perifleri saydam olduğu, pupil alanının açık lensin saydam olduğu, görmenin sağda 2mps, solda 4mps olduğu belirtiliyor.

2- Sosyal Sigortalar Kurumu Samsun Hastanesi 09.07.2004 tarih ve 7344 no.lu sağlık kurulu raporunda; 02.11.2000 tarihinde her iki gözüne karpit suyu kaçtığını ifade ettiği, yapılan muayenesinde her iki göz harici kusurlar kapak ve bulbus hareketlerinin tabii olduğu, görme sağda P+P+ olduğu tashihle artmadığı, biomikroskopide korneada vaskülarizasyon, son halde lökom olduğu, iris ayrıntılı seçilmediği, ön kameramn mevcut olduğu, fundusun seçilmediği, solda biomikroskopide bazal membranı tutan epitel altında birikmiş kesafetin dağınık olarak izlendiği, görmenin tashihle 0,7 seviyesinde olduğu;

3- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı 01.02.2005 tarih ve 11296 nolu raporunda; Gr6 II 31, 40 C 49, E cetveline göre: %42/yüzdekırkiki) olduğu;

4- Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulu’nun 23.03.2012 tarih ve 22/1808 karar sayılı raporunda: kişinin iş kazası nedeniyle maluliyetinin %42 olduğu, Kurulumuzun 22.10.2014 tarihli göz muayenesinde; göz operasyon öyküsü yok, SAĞ GÖRME IH(+); KG: IH(+), SOL GÖRME 7/10; KG: 10/10, CT: Sağ XT (N 25 DERECE); GH:N, orbital rim intakt, BİO: R-komea total kesif ve vaskülarize, L-komea periferinde, limbusa yakm PEK(+)(eski debridman sınırı), sağ ve solda symblefarom yok, F: R- seçilemedi, L doğal.

SONUÇ:

Mevcut belgelere göre,

3013432394… Ferhat K’in 25.11.2000 tarihinde geçirmiş olduğu iş kazasına bağlı gelişen arızası, 11.10.2008 tarih ve 27021 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği” hükümlerinden yararlanılarak ve meslek grup numarası Grup 6 kabul olunarak:

Gr6 II (1……………….35) C %43

Kurulumuz muayene tarihindeki yaşı dikkate alındığında E cetveline göre %41.2 (yüzdekırkbimoktaiki) oraınnda meslekte kazanma gücünü kaybetmiş sayılacağı oy birliği ile mütalaa olunur.

Uz. Dr. N. Nezih ANOLAY                                                                                                         Uz.Dr.Mehmet ÖZBAY                                                                                                   Uz. Dr. Lokman BAŞER Başkan V.                                                                                                                                                        Üye                                                                                                                                   Üye
Adlî Tıp Uzmanı                                                                                                                                   Adlî Tıp Uzmanı                                                                                                                Adlî Tıp Uzmanı

Adli Tıp Rapor Örneği

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.