Adli Tıp İşgöremezlik Kararına İtiraz Dilekçesi

Mar 4, 2020 | İş Hukuku

Adli Tıp İşgöremezlik Kararına İtiraz Dilekçesi

X ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO:

BİLİRKİŞİ RAPORUAN İTİRAZ EDEN

DAVALI:

VEKİLİ:

DAVACILAR:

VEKİLLERİ:

KONU: Kocaeli Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen rapora karşı beyanlarımızın sunulmasıdır

İZAH:

1-)Sayın bilirkişi tarafından dosyaya sunulan raporda müvekkil aleyhine olan hususları kabul etmemekteyiz.

Raporun sonuç kısmında; 09/07/2017 tarihinde  meydana gelen trafik kazası ile kişide oluşan kısıtlıklar arasında illiyet bağı bulunduğu tespiti yerinde değildir. X Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından X tarihinde muayene edilmiştir.

Kaza tarihi  09/07/2017 ile muayene tarihi  05/12/2019 arasında  neredeyse 30 ay gibi uzun bir süre mevcuttur. Bu süre içerisinde herhangi başkaca bir kaza geçirip geçirmediği hususu araştırılmalıdır. İlliyet bağını kesen sebeplerin mevcut olup olmadığı şüphesi giderilmeden, rapor doğrultusunda değerlendirme yapılması, dava taraflarının zarara uğramasına sebebiyet verecek nitelikte bulunmaktadır.

2-) Engellilik oranı tespitinde Balthazard formulü ile hesaplama yapıldığı belirtilse de, hesaplamaların nasıl yapıldığına ilişkin yargılamayı aydınlatacak nitelikte bilimsel verilerden bahsedilmemiştir.

Rapor “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” hakkında yönetmeliğe bağlı olarak düzenlenen bir rapordur. Hem Yargıtay hem de Sigorta Tahkim Kurulu yaralı kişilerde oluşan maluliyeti 11 Ekim 2008 tarihli ve 27021 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğine göre düzenlenmesini şart koşmaktadır.

Bu yönüyle de tespit edilen malüliyetler hatalıdır, eksik bir rapordur.

3-)X Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından, davacı X’in geçici iş göremezlik süresini 9 ay olarak belirlemesi de yerinde olmamıştır. Şayet davacı herhangi bir yerde çalışmamaktadır, çalışıyorsa da bunu belgelendirmemiştir. Geçici iş görmezlik süresi kişide meydana gelen tıbbi rahatsızlığın şiddeti ile doğru orantılıdır. Bu nedenle bu sürenin saptanmasında kişinin beyanı ve aldığı istirahat raporlarını belgelemesi önemlidir. Adli Tıp uzmanı bu süreyi değerlendirir iken bu belgeleri hastadan istemesi, ve belgelere göre bir değerlendrime yapması gerekmektedir.

Geçici iş göremezlik ve geçici iş göremezlik ödeneğinin tanımı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (MADDE 18) ve Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğin de ayrıntılı açıklanmıştır. Kanunumuz ve tebliğ incelendiğinde:

Geçici İş Göremezlik: Sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir.

Geçici iş göremezlik süresinin tespit edilebilmesi için öncelikle sigortalı olarak bir işte çalışmak gerekmektedir. Davacı X’in çalışıyor olduğuna dair bilgi ve belge bulunmamaktadır.

X Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından geçici iş göremezlik süresinin tespiti bu nedenle maddi gerçekliği yansıtmaya yetecek ölçüde olmamıştır. Davacının istirahat raporlarına ilişkin belge sunmaması ayrıca herhangi bir işte çalıştığını belgelememesi göz önüne alınmadan, geçici iş göremezlik süresinin 9 ay gibi uzun bir süre olduğuna kanaat getirilmesi yerinde olmamıştır. Rapor bu yönü ile de eksik olup yargılamayı aydınlatmaya yardımcı nitelikte değildir. Hükme esas alınması davalı müvekkil nezdinde telafisi olmayacak zararlara yol açacaktır.

NETİCE-İ TALEP:   Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle eksik ve hatalı olarak hazırlanan raporun yargılamaya konu edilmemesini, bu eksiklikler ve hatalarının giderilmesi için dosyanın adli tıp genel kuruluna gönderilmesini saygılarımızla talep ederiz. tarih

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Adli Tıp İşgöremezlik Kararına İtiraz Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.