Şuanda MAKALELER kategorisi sayfasındasınız.

ADLİ TATİL 2018 Ne Zaman Başlıyor?

ADLİ TATİL 2018

Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler 20 Temmuzdan 31 Ağustosa kadar çalışmaya ara verirler. Ara verilen faaliyetlere bir eylülde başlanır. (CMK m. 331/1).

Adli tatilde acil işler devam edebilir. Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların tatil süresi içinde ne suretle yerine getirileceği hususu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenir (CMK m. 331/2).

Tatil süresince bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlere ilişkin işlerin incelemeleri­ni yapar (CMK m. 331/3).

Adli tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır (CMK m. 331/4).

ADLİ TATİL NE DEMEKTİR? DETAYLAR

Adli tatil 20 Temmuz’da başlar, 31 Ağustos’a kadar devam eder. Yeni adli yıl 1 Eylülde başlar. Bu süre zarfında kural olarak yargı ile ilgili işlem yapılamaz. Mahkemeler ara verir.

 • Adli tatilde, kural olarak mahkemelerdeki dava ve işlere bakılamaz.
 • İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alın­ması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hak­kında karar verilmesi.
 • Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.
 • Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
 • Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
 • Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybın­dan doğan iptal işleri.
 • İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandı­rılmasına ilişkin işler ve davalar.
 • Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.
 • Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.
 • Çekişmesiz yargı işleri.
 • Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görül­mesine karar verilen dava ve işler.

Adli tatilde görülecek işleri burada sayılanlardır. Sorular burada sayılanlara göre çözülmelidir.

Soybağına ilişkin davalarda artık adli tatilde görülecek işler arasında sayılmıştır. Bu nedenle ör­neğin babalık davası artık adli tatilde görülen davalardandır.

 • Taraflar anlaşır ise veya diğer tarafın yokluğunda görülen bir dava ise hazır olan tarafın talebi üzeri­ne, yukarıda sayılan işe ve davalara bakılması adli tatilden sonraya bırakılabilir.
 • Adli tatilde görülecek olan dava ve işlere nöbetçi mahkemeler bakar.

İstinaf/temyiz ve karar düzeltme incelemelerine de adli tatilde bakılır.

 • Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlem­den kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.
 • Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlar­sa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.
 • Örneğimi 0 Temmuzda başlayan iki haftalık sürenin bitim tarihi 24 Ağustos günü akşam mesai saa­ti sonudur. Ancak bu tarih tatil zamanına rastladığından süre 1 EylüPden itibaren başlar, yani 7 Eylül günü mesai saati bitiminde sona erer.
 • Ancak; 28 Ağustos günü başlayan iki haftalık sürenin bitim tarihi, adli tatil içinde olmadığından süre normal olarak 11 Eylül günü mesai saati bitiminde biter.

Adli tatil, ancak açılmış bulunan dava ve işlere uygulanır. Henüz açılmamış bir dava, iş veya ta­lep için süreler uygulanmaz ve bunlar adli tatil sırasında yapılmalıdır. Aksi halde zamanaşımı sü­resi dolar ve hak düşürücü süre geçer.

Özet- Aşağıdaki Tabloda Bilgi Almak İstediğiniz Maddelere Tıklayabilirsiniz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İletişim
error: Silence is golden