ADLİ SİCİL VE ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ DİLEKÇESİ

Adli Sicil Kaydının Silinmesi Dilekçe Örneği -1-


ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA

(Tuna Caddesi No:10 06100 Yenişehir / Ankara – Türkiye)

TALEPTE BULUNAN          :

KONU                                   : Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydımın silinmesi hakkında

                                                                                    AÇIKLAMALAR

Kayseri X Mahkemesinin X sayılı kararı ile X tarihinde hakkımda X cezası şeklinde mahkumiyet kararı vermiş idi. Bu karar infaz edilmiştir (para cezası ödenmiştir.) Adli sicil kaydımda yoktur.

Adli Sicil Kanunu 9. maddesi ve ilgili diğer hükümler gereğince, cezam infaz edilmiş olduğundan ve bundan sonra da hakkımda verilmiş başka bir mahkumiyet kararı bulunmadığından, adli sicil kaydımın ve adli sicil arşiv kaydımın silinmesi için gerekli koşullar oluşmuştur.

Adli sicil kaydımda “adli sicil arşiv kaydı gösterilmesi” hak mahrumiyetime sebep olmaktadır.

Bu nedenle adli sicil arşiv kaydımın silinmesi için başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                 : 5352 S. K. m. 9 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM             : Açıklanan nedenlerle, yukarıda belirtilen kayda ilişkin adli sicil arşiv kaydımın silinmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.(tarih)

Talep Eden

Adres ve İletişim Bilgileri :

Eki: Adli sicil kaydı, NC fotokopisi

Adli Sicil Kaydının Silinmesi Dilekçe Örneği -2


ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKARA

İSTEMDE BULUNAN       :

VEKİLİ                     :

KONU                                   : Adli sicilde bulunan kayıtlarının silinmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR    :

1- Müvekkilimizin nüfus kaydı aşağıda çıkartılmıştır. Kimlik fotokopisi de ektedir.

2- Müvekkilimizin çeşitli tarihlerde değişik mahkemelerce verilmiş bulunan cezalar nedeni ile sabıkaları bulunmaktadır.

3- Hakkında 5352 sayılı yasanın 9. maddesinin “. bendinde sayılan şart gerçekleşmiş olup, müvekkilimizin sicil kaydının silinmesi gerekmektedir.

İSTEM SONUCU    : Açıklanan nedenlerle 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca müvekkilimizin adli sicildeki kaydının silinmesini arz ve talep ederiz.

İSTEMDE BULUNAN VEKİLİ

MÜVEKKİLİMİZE AİT NÜFUS KAYDI

Doğum Tarihi

Ana Adı

Baba Adı

İli

İlçesi

Mahalle/Köy

Cilt No

Sayfa No

Sıra No           :

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 26 Şubat 2020 00:43

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.