Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Adli Kontrolün Kaldırılması Talebi Dilekçe Örneği

NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE SUNULMAK ÜZERE

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

SORGU NO:

ŞÜPHELİ:

MÜDAFİİ : Avukat Saim İNCEKAŞ

AÇIKLAMALAR:

Hakkımda verilmiş olan TARAFIMA İSNAD EDİLEN RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇUNU İŞLEMEDİM.

Üzerime atılı suç olan resmi evrakta sahtecilik suçunu TCK madde 204’te düzenlenmiştir. Buna göre, sahte resmi Bu suçun maddi ve manevi unsurları arasındaki en önemli iki unsur; şahsımda bulunmamaktadır:

Resmi evrakta sahtecilik suçunun faili bir kamu görevlisi olmalıdır.

Suça konu olduğu kabul edilen sahte pasaport tarafımca düzenlenmesi imkansız bir belgedir. Ayrıca resmi belgede sahtecilik suçunun oluşabilmesi için bu pasaportun kamu görevlisi tarafından düzenlenebilecek belgelerden olması gerekmektedir ki; suç kamu görevlisi tarafından işlenmiş olsun. Şahsımın bu belgeyi düzenleme yetkisi bulunmadığı için, resmi belgede sahtecilik suçu da oluşmamıştır.

Resmi belgeyi düzenleyen, belgeden anlaşılmalıdır.

Resmi belgede sahtecilik suçunun konusunu oluşturan belgenin gerçeğinin bir kişi veya kurum tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. Belgenin gerçeğini düzenleyen bir kişi veya kurum yoksa resmi evrakta sahtecilik suçu oluşmaz. Düzenleyen kişinin Ben Türkiye Cumhuriyeti’nde ekte sunmuş olduğum pasaport ve ikamet izni ile yasal olarak ikamet eden bir Sierra Leone uyruklu bir vatandaşım. Çok sevdiğim bu ülkede ayrıca toptan mal alım-satımı yaparak, yerli üreticiden aldığım malı yurtdışında satarak kazandığım para ile yine yerli üreticiden mal almaya devam ederek Türkiye’nin içerisinde para akışı sağlamaya gayret ediyor, ekmeğimi kazandığım ülkeye döviz getiriyorum.

Resmi belgede sahtecilik suçunun üçüncü unsuru sahtecilik suçu ve zarar olasılığı ise durumda mevcut değildir.

Ekte sunmuş olduğum, pasaportta da görüldüğü gibi işlemlerimi yaptığım orijinal pasaporta hak kazandığım ve Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yasal olarak ikamet ettiğim ikamet izni bulunmaktadır. Ben sahte pasaport ile kimseyi zarara uğratma kastı gütmedim, zira orijinal pasaportum ile yapabildiğim işlemleri yasal olarak yapmaktayım. Eğer orijinal bir pasaport sahibi olmadığım için, sahte bir pasaport çıkartıp işlem yapmış olsaydım bu doğru olabilirdi; ancak benim kendime ait bir pasaportum bulunmaktadır.

Bu suçun oluşması için bir başka unsur ise; resmi belgeyi kontrol etme yükümlülüğü altında bulunanların; resmi belgeyi kontrol etmemesi durumunda resmi belgede sahtecilik suç unsurları oluşmamaktadır. Pasaport ise; görevli memurlar tarafından gerçekliği kontrol edilmekle yükümlü belgelerdendir. Örneğin PASAPORT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK’in “Tanımlar” başlıklı 4. Maddesinin l bendine göre; kontrol amiri; alınan pasaport müracaatının kontrolünü yapan personel olarak tanımlanmıştır.

YUKARIDA AÇIKLADIĞIM SEBEPLER NETİCESİNDE BEN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNU İŞLEMEDİM. RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNUN UNSURLARI OLUŞMADAN HAKKIMDA YURT DIŞI YASAĞI TEDBİRİ HUKUKA AYKIRIDIR.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 109. Maddesi Anayasa’nın 23. maddesi uyarınca “Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti” başlıklı maddesi; AİHS seyahat hürriyetini düzenleyen 5. Maddesine göre herkesin özgürlük ve güvenlik hakkı koruma altına alınmıştır. Bu maddenin f bendinde kişinin usulüne aykırı bir surette ülke topraklarına girmekten alıkonması usule uygun olmadan özgürlüğünden yoksun bırakılamaz denilmektedir.

Bilindiği gibi Türkiye’nin de taraf olduğu AİHS protokolü ve uluslararası mevzuat uyarınca Konuya HAKKIMDA ADLİ KONTROL TEBDİRİ SEBEPLERİ DE BULUNMAMAKTADIR.

AİHM’e göre kaçma tehlikesi bulunması, adaletin yerine getirilmesine müdahale olması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin korunması ve istisnai olarak soruşturma altındaki kişinin güvenliğinin sağlanması durumları; Kaçma şüphem bulunmamaktadır. Ben ekte paylaştığım kira kontratı, pasaport ve ikamet izni görsellerimin değerlendirilmesini sayın Hakimliğinizden talep etmekteyim. Benim Türkiye’den kaçmak gibi bir durumum söz konusu olamaz çünkü ekte paylaştığım kira kontratı uyarınca sözleşmem devam etmektedir, Türkiye’den edindiğim iş çevresine ihtiyacım bulunmaktadır. Türkiye ve ülkem arasında yaptığım ticari ilişki sebebiyle, çok sevdiğim Türkiye Cumhuriyeti için döviz akışı sağlamaktayım. Fakat ben yurtdışına çıkamazsam, işlerimi yapamam ve ticaret hayatım tamamen biter. Üstelik “işlemediğim bir suçtan” verilen Üzerimde bir delil karartma şüphesi bulunmamaktadır. Delillerin karartılması şüphesinin bulunup bulunmadığı ancak somut olayın özellikleri ile, sanığın kişiliği, tutumları, yaşam koşulları dikkate alınarak tutuklamanın nedeni olmalıdır. Her suç için zan altındaki kişinin mutlaka maddi gerçeği saklamak isteyeceği yolunda bir ön yargıdan yola çıkılarak tutuklamaya karar verilmesinin Benim durumum da bu konuda önemli bir kriterdir. Hasta ve yaşlı anne babama maddi ve manevi olarak Kanunda yurtdışına çıkış yasağının “kaçma şüphesi” bulunan şüpheliler için getirilmiş bir Bu sebeple; tipiklik unsurları oluşmamış resmi belgede sahtecilik suçunu işlemediğim için hakkımdaki NETİCE-İ  TALEP: Yukarıda izah olunan nedenler ile Adana Barosu – Avukat Saim İncekaş -Velayet Avukatı

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 03:19

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.