ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

Adli kontrol kararının kaldırılması için cumhuriyet başsavcılığına dilekçe yazılmalıdır. “Adli Kontrol kararına itiraz” dilekçesi yazarak bu talepte bulunulabilir.

Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi -1-


.……. CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

ŞÜPHELİ                                          :

TC KİMLİK NUMARASI              :

ADRES                                              :

MÜDAFİİ                                         :

ADRES                                              :

İSNAT EDİLEN SUÇ                      : Hırsızlık

ADLİ KONTROL

KARARININ

VERİLDİĞİ TARİH                        : …/…/…

KONU                                               : Adli Kontrol Kararına İtirazımızdır.

  AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilimiz hakkında …/…/… tarihinde müşteki ….’nın evinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla …… Ceza Mahkemesi’nin …/… E. …/… K. sayılı dosyasıyla dava açılmış olup, söz konusu davanın neticesinde yerel mahkeme kararıyla …/…/… tarihinde tutuklanmasını müteakip, soruşturmanın devamı sırasında tahliye edilmesine yönelik talebin reddine dair ………. Ceza Mahkemesinin kararına yapılan itirazın kabulüyle şüphelinin tahliyesine, ve akabinde de 5271 sayılı kanun maddesi gereğince şüphelinin haftada bir pazartesi günleri mesai saatleri dahilinde ikametgahına en yakın polis karakoluna müracaat edip imza atması suretiyle adli kontrol altında bulundurulmasına karar verilmiştir. (EK – 1)

2-) Müvekkilimiz 19 yaşını henüz tamamlamıştır ve yaşlı ve bakıma muhtaç annesiyle birlikte ikamet etmektedir. (EK-2)  Ailenin ekonomik durumu son derece kötü olduğu gibi anne de evin geçimine katkı sunamamakta, müvekkilimize ekonomik olarak bağımlı halde yaşamaktadır.

3-) Açıkladığımız nedenlerle müvekkilimizin hafta içi mesai saatleri dahilinde ikametgahına en yakın polis karakoluna müracaat edip imza atması beklenen yarardan çok daha büyük mağduriyet ortaya çıkacaktır. Müvekkilimiz hali hazırdaki işini de zar zor bulmuş olup, bu durum işini aksatmasına ve belki de kaybetmesine sebebiyet verebilecektir. Açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimiz hakkında verilmiş olan adli kontrol itiraz etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER                    : 5271 S. K. m. 101, 105, 115.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimiz hakkında verilmiş olan adli kontrol kararına itiraz etmekle, Yüce Mahkemenizden itirazımızın kabulüne karar verilmesini talep etmekteyiz. …/…/…

EKLER: 1-…. Ceza Mahkemesi dosyası ve adli kontrol karar örneği

               2-İkametgah belgesi

               3-Bir adet onaylı vekaletname örneği

Şüpheli Müdafii

Av Saim İNCEKAŞ


Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi -2-


T.C. SİİRT SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’NE

                                                                                Dosya No: 

ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ EDEN

ŞÜPHELİ                   : 

MÜDAFİİ                   : Av. 

KONU               : Siirt Sulh Ceza Hakimliği’nin 2017/ SORGU sayılı dosya üzerinden 06.11.2017 tarihinde müvekkilim hakkında verilen ADLİ KONTROL ALTINA ALINMASINA ilişkin karara itirazlarımızın sunulması ile söz konusu kararın kaldırılması talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Şüpheli X hakkında verilen ADLİ KONTROL ALTINA ALINMASINA ilişkin karar haksız ve hukuka aykırıdır. Bu nedenle kaldırılması gerekmektedir. Şöyle ki;

Müvekkilim hayvancılık işiyle uğraşan ailesinin bulunduğu X yaylasına erzak götürmüş, dönüş yolunda otostop çeken şahsı tamamen iyi niyetinden aracına almıştır. Kendisini ‘Ahmet’ diye tanıtan X’ı daha önce hiç görmemiştir. Müvekkilimin polis kontrol noktasında aracını durdurduğu, X tarafından kendisine silah doğrultulduğu ve panik halinde 10-15 metre ilerleyip daha sonra durduğu ve şahıstan kurtulmak için arabadan atladığı görüntülerde de mevcuttur. Müvekkilimin üzerine atılı suça karıştığı yönünde dosyada yeterli delil yoktur.

Bu sebeple müvekkilim hakkında verilen ADLİ KONTROL ALTINA ALINMASINA ilişkin karar haksız ve hukuka aykırı olup kaldırılması gerekmektedir.

 

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda arz ve izah olunan ve mahkemenizce re’sen gözetilecek durumlar karşısında 25.06.2016 tarihli şüpheli ….. hakkında verilen ADLİ KONTROL ALTINA ALINMASINA ilişkin karara karşı itirazlarımızın kabulü ile söz konusu kararın kaldırılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                                                Sanık Müdafii

                                                                                   Av…….

Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi -3-

… AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                                                                                                                

DOSYA NO                   : … Esas

 

EL KOYMA KARARININ KALDIRILMASINI

TALEP EDEN SANIK : …. (T.C. No: …)

 

MÜDAFİİ                       : Av. Saim İNCEKAŞ

                                             Çınarlı Mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı No: 78 GÜNEP Ziyapaşa İş Merkezi K:10, D:1001, SEYHAN/ADANA

 

KONU                             : Sanık … ve aile bireylerinin taşınır mallarına ilişkin el konulması kararının CMK madde 131 gereği muhafazasına gerek kalmaması sebebiyle iadesinin talebinden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR   :

 

  1. … Cumhuriyet Başsavcılığının … tarih ve … Soruşturma sayılı yazıları ile; … Sulh Ceza Hakimliğinin … gün ve … sayılı kararında; sanık … ikametinde CMK 116 ve devamı maddeleri gereğince 1 defaya mahsus olmak üzere ARAMA YAPILMASI ve arama neticesinde ele geçirilmesi muhtemel dijital materyaller, silah, örgütsel dökümanlar gibi suç unsurlarına CMK 127 ve devamı maddelerince EL KONULMASI istenilmiştir.
  1. Bahsi geçen ilgi sayılı kararlar neticesinde; … eşi … ait 1 adet …marka … seri numaralı, … IMEI numaralı tuşlu cep telefonu ile bu telefona takılı vaziyette … ibaresi bulunan sim kart; … kendisine ait olduğunu beyan ettiği … marka … Seri numarası tam olarak okunamayan … IMEI numaralı cep telefonu ve bu telefona takılı vaziyette üzerinde … ibaresi bulunan sim kart; … kendisine ait olduğunu beyan ettiği … marka … seri numaralı … IMEI numaralı cep telefonu ve bu telefona takılı vaziyette üzerinde … ibaresi bulunan sim kart; 1 adet beyaz renkli … ibaresi bulunan … marka 8GB Flash Bellek; 1 adet üzerindeki yazıları okunamayan 16GB kapasiteli Flash Bellek; … marka siyah ve gri renkli …seri numaralı Dizüstü Bilgisayar muhafaza altına alınmıştır.
  1. Dosya muhteviyatından da anlaşılacağı üzere söz konusu taşınırlarla ilgili gerekli incelemeler yapılmış olmakla beraber herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. CMK madde 131 ‘’Şüpheliye, sanığa veya üçüncü kişilere ait el konulmuş eşyanın soruşturma, kovuşturma bakımından muhafazasına gerek kalmaması veya müsadereye tabi tutulamayacağının anlaşılması halinde re’sen veya istem üzerine geri verilmesine Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından karar verilir.’’ hükmü gereğince somut olayda marka/model/seri numarası yazılan taşınırların müvekkilim … iadesi gerekmektedir.

 

  • SONUÇ ve TALEP: Yukarıda izah etmeye çalıştığımız ve re’sen göz önünde bulundurulacak nedenlerle; müvekkilim … ve aile bireylerinin ikametinde yapılan arama neticesinde el konulan taşınırlar hakkında EL KOYMA KARARININ İTİRAZEN KALDIRILMASINI ve bahsi geçen taşınırların tarafımıza İADE EDİLMESİNİ saygılarımla arz ve talep ederim. ……

 

 

                                                                                     …

                                                                                                               Müdafii

                                                                                                        Av. …

Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi -4-

A…..SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE,

SÜPHELİ                                 :

ADRES                    :

MÜDAFİİ                        :

İSNAT EDİLEN SUÇ    :Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma

ADLİ KONTROL

KARARININ

VERİLDİĞİ TARİH              : 23.01.2019

KONU                           : Adli Kontrol Kararının Kaldırılması, Değiştirilmesi İstemidir.

AÇIKLAMALAR  :

1-) Şüpheli 23.01.2019 tarihinde …2 soruşturma sayılı yazıyla adli kontrol istemiyle mevcutlu  olarak sulh ceza hakimliğinde ….. sorgu numaralı dosyada sorgusu yapılmış bulunup adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış bulunmaktadır.                              

2-) İki  haftadır verilmiş olan  her haftanın resmi tatil olmayan pazartesi ve cuma günleri sorumluluk bölgesinde bulunan polis karakoluna imza karşılığı başvurmak şeklindeki , adli kontrol tedbirine şüpheli uymuş bulunmaktadır. Adli kontrol tedbiriyle korunak istenen amacın geçici olma, vasıta olma hali  göz önüne alınıp bu tedbirinin 3 gün şeklinde  devamında korunmaya değer hukuki bir gaye bulunmamaktadır.

3-) Şüphelinin iki yaşında küçük bir kız çocuğu bulunmaktadır,  bakımından tek başına   sorumlu olup şüphelinin eşi Adıyaman Kapalı Ceza Ve İnfaz Kurumunda  tutukludur. Küçük bir ilçe de yaşayan şüphelinin evi ve polis karakolu arasında doğrudan ulaşım sağlayacak  vasıta bulunmamaktadır. Şüpheli imzaya haftanın üç günü iki yaşındaki küçük kızıyla birlikte ……n ilçesinin çetin hava koşullarınına rağmen  gitmiştir.  Ya komşularından rica etmektedir ya da maddi durumu yetersiz olmasına rağmen taksi vasıtasıyla karakola gitmek zorunda kalmaktadır. Şüpheli ve kızı  için bu durum tedbir olmanın ötesinde küçük kızı için külfet boyutunu aşmıştır.

4-)   Açıkladığımız nedenlerle hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak ve yurt dışına çıkamamak şeklindeki adli kontrol kararlarından polis karakoluna haftanın üç günü imza karşılığı başvurmak şeklindeki kararın kaldırılmasını mümkün olmadığı takdirde haftada bir güne düşürülmesine ve yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verilmesini istemekteyiz.  Bu doğrultuda verilecek kararla tedbir amacı gözetilip mağduruyeti şüphelinin bir nebze olsun giderilmesi sağlanacaktır. Soruşturma evresinde kaçma ve/veya delilleri ortadan kaldırma ya da gizleme gibi bir girişimde bulunacak durumda da  şüpheli değildir, kendi halinde bir annedir. Adli kontrol kararının kaldırılması veya haftada bir güne düşürülmesi şüphelinin anne çocuk  bağlarının daha fazla zedelenmemesi açısından da son derece faydalı olacaktır. Açıkladığımız nedenlerle, şüpheli hakkında  verilmiş olan adli kontrol kararının kaldırılmasına, değiştirilmesine  karar verilmesini mahkemenizden talep etme zorunluluğumuz doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : 5271S.K. m.109,110,111; 5607 sayılı kanun 3.m5f vb.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığım nedenlerle, şüpheli hakkında verilmiş olan adli kontrol kararının kaldırılmasına mümkün olmadığı taktirde yurt dışı yasağının devamıyla birlikte haftada bir günü düşürülmesi yönünde  karar verilmesini mahkemenizden saygıyla talep ederiz.  17.02.2019

                                                                                                                 MÜDAFİ

                                                                                               Av. …


Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçeleri

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.