Adli Kontrol İzin Dilekçesi

X SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

SORGU NO                          : 2019/

SORUŞTURMA NO            : 2019/

TALEPTE BULUNAN       : ………………..

VEKİLİ                                 :…………………

TALEP                                  : Hakimliğinizin 07/11/2019 tarih,  2019/……… D.İş numaralı kararına itirazımız ve adli kontrole ilişkin izin talebimizden ibarettir.

Müvekkilin çocuğunun kemik erimesi hastalığı nedeniyle zorunlu olarak 13/11/2019- 23/11/2019 tarihleri arasında İstanbul’da bulunan Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitmesi gerekmektedir. Bu nedenle belirtilen tarihler arasında müvekkilin izinli sayılmasını arz ve talep etmiştik. Ancak talebimiz hakkında, müvekkilin belirtilen tarihlerde İstanbul’da tedavi görmesi gerektiğine dair bir bilgi ve belge ibraz etmediğinden bahisle talebimiz reddedilmiştir.Öncelikle tedavi görecek kişi müvekkil değil, müvekkilin 23.02.2014 doğum tarihli oğlu ……………….’dır. Daha önce müvekkilin İstanbul’a  gitmek için hazırlık yapma telaşından dolayı talebe konu hastalığa ilişkin bilgi ve belgeler talebe eklenememiştir. Talebe konu hastalığa ilişkin belgeler talebimizin ekindedir. 08/11/2019

Talep Eden Müdafii
Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu Avukatı

EK-1:Müvekkilin oğlu ………………’ın

Hastane raporları

EK-2:Müvekkil ile oğlunun 13/11/2019

Tarihli uçak biletleri

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 03:16

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.