Adli Kontrol İmza Kaldırma Dilekçesi

ADANA 1. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

Sunulmak Üzere

ADANA 7. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

DEĞİŞİK İŞ NO   :

SORUŞTURMA NO          :

İMZA ATMA ŞEKLİNDE

ADLİ KONTROL UYGULANMASI

KARARINA

İTİRAZ EDEN (ŞÜPHELİ) :

MÜDAFİİ                             : Avukat Saim İNCEKAŞ

DİLEKÇENİN KONUSU     : Adana 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin        tarihli kararıyla müvekkil hakkında ittihaz olunan İMZA ATMA ŞEKLİNDE ADLİ KONTROL ALTINA ALMA kararının kaldırılmasına karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALARIMIZ         : Müvekkilim hakkında, Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin tarihli kararıyla, “…üzerine yüklenen suçun niteliği, mevcut delil durumuna göre CMK’nın 109/3-b maddesi gereğince ADLİ KONTROL ALTINA ALINMASINA, şüphelililerin CMK 109/3-b maddesi gereğince ikametine en yakın güvenlik biriminde oluşturulacak beşlgeye haftanın Pazar günleri 08:00-22:00 saatleri arası imza bildiriminde bulunulmak üzere

Tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, üst sınırı üç yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, şüphelinin tutuklanması yerine, yurt dışına çıkamama, hâkim tarafından belirlenen yerlere düzenli olarak başvurma, sürücü ehliyetnamesine elkoyma gibi tedbirlere tâbi tutulma.

“>

Adaletle ilgili; yargıyla ilgili; yargı örgütü ile ilgili.

“>adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına,…” dair karar tesis olunmuştur.

Müvekkilim hakkında, İmza Atma Şeklinde Uygulanan

Tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, üst sınırı üç yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, şüphelinin tutuklanması yerine, yurt dışına çıkamama, hâkim tarafından belirlenen yerlere düzenli olarak başvurma, sürücü ehliyetnamesine elkoyma gibi tedbirlere tâbi tutulma.

“>

Adaletle ilgili; yargıyla ilgili; yargı örgütü ile ilgili.

“>Adli Kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ediyoruz. Şöyle ki:

Müvekkilim, müteahhitlik yapması sebebiyle, imza atma şeklinde

Tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, üst sınırı üç yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, şüphelinin tutuklanması yerine, yurt dışına çıkamama, hâkim tarafından belirlenen yerlere düzenli olarak başvurma, sürücü ehliyetnamesine elkoyma gibi tedbirlere tâbi tutulma.

“>

Adaletle ilgili; yargıyla ilgili; yargı örgütü ile ilgili.

“>adli kontrol uygulanması,  kendisinin iş ve ekonomik hayatının aksamasına, sıkıntıya düşmesine neden olmaktadır. Kaçma tehlikesi yoktur, delilleri karartma gibi bir durumu da söz konusu değildir. İmza atma şeklindeki yükümlülük mevcut duruma göre oldukça ağır bir yükümlülük tesis etmektedir. Bu nedenle salt yurtdışı çıkış yasağına dair

Tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, üst sınırı üç yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, şüphelinin tutuklanması yerine, yurt dışına çıkamama, hâkim tarafından belirlenen yerlere düzenli olarak başvurma, sürücü ehliyetnamesine elkoyma gibi tedbirlere tâbi tutulma.

“>

Adaletle ilgili; yargıyla ilgili; yargı örgütü ile ilgili.

“>adli kontrol tedbiri de beklenen amacı sağlayacaktır.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda

Sunma; sunu; verme.

“>arz ve izah edilen sebeplerden dolayı; müvekkilimiz hakkındaki İmza Atma Şeklinde Uygulanan

Tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, üst sınırı üç yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, şüphelinin tutuklanması yerine, yurt dışına çıkamama, hâkim tarafından belirlenen yerlere düzenli olarak başvurma, sürücü ehliyetnamesine elkoyma gibi tedbirlere tâbi tutulma.

“>

Adaletle ilgili; yargıyla ilgili; yargı örgütü ile ilgili.

“>Adli Kontrol tedbirinin kaldırılmasını, saygılarımızla

Sunma; sunu; verme.

“>arz ve talep ederiz.                                                                 

Şüpheli Müdafii   Av.

Adana Avukat Saim İNCEKAŞ

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 03:23

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.