Adi Ortaklık İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

Nis 16, 2020 | İcra Hukuku

Adi Ortaklık İlamsız İcra Takibine İtiraz

X 7 İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

gönderilmek üzere

X NÖBETÇİ İCRA DAİRESİ  MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

Dosya No


BORCA İTİRAZ EDEN)      : 

ALACAKLI                          : 

KONU                        : Ödeme emrindeki borca ve tüm ferilerine  itiraz ettiğimizin bildirilmesidir.

AÇIKLAMALAR     :

Yukarıda esas numarası yazılı dosyadan tarafıma ilamsız takip, mahsus yolla takip yapılmış ve ödeme emri gönderilmiştir. Yasal süresi içinde itirazlarımı sunuyorum.

Şöyle ki;

1-) Alacaklı görünen tarafla herhangi bir borcum yoktur.Zira ekte sunduğum dekontlarda da görülmektedir ki ortada bir borç ilişkisi vs. yoktur. Alacaklı olduğunu iddia eden şahısla ortak iş yaptık herkes karını vs. aldı.Ekte tüm belgeleri sunuyorum.

2-) Aramızda bir hukuki ilişki olmamış,  alacaklı şahsın neye dayanarak bu takibi yaptığını anlamış değilim.

3-) Bu nedenle takibe, borca, ödeme emrine, faiz oranına ve işlemiş faize, ferilerine açıkça itiraz ediyorum.

4-)Borcu kabul olmamakla birlikte     takibe konu alacak zaman aşımına uğramıştır.Şöyle ki  bahsi geçen borca ilişkin evraklarda da görülmektedir kanun ;

6098 Yeni Borçlar Kanununa göre zamanaşımı süreleri şöyle ;

Zamanaşımı

Kural

MADDE 72- Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır.

Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa zarar gören, haksız fiilden doğan tazminat istemi zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcu ifadan kaçınabilir.

Rücu isteminde

MADDE 73- Rücu istemi, tazminatın tamamının ödendiği ve birlikte sorumlu  kişinin öğrenildiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde tazminatın tamamının ödendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.

Tazminatın ödenmesi kendisinden istenilen kişi, durumu birlikte sorumlu olduğu kişilere bildirmek zorundadır. Aksi takdirde zamanaşımı, bu bildirimin dürüstlük kurallarına göre yapılabileceği tarihte işlemeye başlar.

SONUÇ VE TALEP: Açıklanan nedenlerle; icra takibine, ödeme emrine, faize, faiz oranına, borca ve bilcümle ferilerine itiraz etmiş olduğumdan bahisle açılan icra takibindeki itirazlarımızın kabulüne ve takibin  durdurulmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim. tarih                           

                                                                                                           Ödeme Emrine İtiraz Eden (Borçlu)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Adi Ortaklık İlamsız İcra Takibine İtiraz

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.