Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık İstinaf Dilekçesi

Şub 17, 2020 | Kovuşturma-Yargılama

Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık İstinaf Dilekçesi

X ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

X 3. ASLİYE MAHKEMESİNE

 

İncelemenin duruşmalı yapılması taleplidir.

 

DOSYA NO  :.

 

SANIK  :

 

SUÇ   : Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık

 

SUÇ TARİHİ  : 

 

KONU  : Ayrıntılı istinaf dilekçemizden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR:

21/12/2017 tarihinde müşteki ……….’nin ikamet ettiği binanın önünde duran ayakkabısını çaldığım iddiasıyla,hakkımda Nizip Cumhuriyet başsavcılığınca yapılan soruşturma ve Nizip 3.Asliye CezaMahkemesince yapılan yargılama ile aleyhime hapis cezası verilmiştir. Ancak lehime olan hükümlerin uygulanması noktasında mahkeme gerekli tetkiki yapmamış ve etkin pişmanlık hükümlerini bile uygulamamıştır. Şöyle ki;

Öncelikle hukuka aykırı yol ve yöntemle elde edilen delilin yargılamada kullanılamayacağı tartışmasızdır. Yazılı hukuk sisteminde normlar hiyerarşisinin tepesinde olan Anayasa m.38/6 uyarınca hukuka aykırı delillerin ve hatta bu deliller yoluyla elde edilen delillerin yargılamada şüpheli veya sanık aleyhine kullanılması, bu kapsamda şüphelinin tutuklanması veya sanığın mahkumiyetine karar verilmesi hukuka aykırıdır. Anayasa m.38/6ya göre;aykırı elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez. Hukuka aykırı delillerle ilgili yukarıda kısaca izah ettiğimiz Anayasa hükmünün yanında, birer alt norm olarak Ceza Muhakemesi Kanununun muhtelif maddelerinde hukuka aykırı delillerden bahsedilmiş ve hukuka aykırı delillerin fark gözetilmeksizin yargılama dışında tutulması gerektiğine yer verilmiştir. Gerekçeli karara bakıldığı zaman, hukuki bir dayanağı bulunmayan, Anayasa da ve CMK’da kendine yer bulmamış, polislerin mülakat olarak nitelendirdikleri bir tutanağın hukuki mesnedi bulunmadığından, gerekçeli kararda hükme esas alınması, hukuken talihsizliktir. Kaldı ki suç tarihinde 18 yaşında olan birisinin ifadesi kolluk kuvveti tarafından değil savcılık tarafından alınması gerekmektedir.

ETKİN PİŞMALIK YÖNÜNDEN AÇIKLAMALAR

İddanameye bakıldığında ben ve diğer fail suça sürüklenen çocuk X  işlediğimiz suçu pişmanlık duyup müştekinin maddi zararını karşıladık. Yalnız mahkemenin gerekçeli kararına bakıldığında etkin pişmalık uygulanmadığı, hırsızlık fiilinden suçu sabit görülerek cezalandırıldığı görülecektir. Mahkemenin kararını incelendiğinde söz konusu hırsızlık suçuna ilişkin maddi zararı karşılamış ve meydana gelen bu olaydan dolayı gerekli pişmanlığımı üzüntü ve samimiyet içinde ifade etmeme rağmen TCK Md 168 – (Değişik madde: 29/06/2005-5377 S.K./20.mad):

“(1) Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflâs, taksirli iflâs (Mülga ibare :02/07/2012-6352 S.K./84.md.) suçları tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilir.” hükmü hakkımda uygulanmamıştır. Dolayısıyla mahkemenin gerekçeli kararı incelendiğinde Etkin pişmalık hükümlerinden değil de suçun sabit görülmesi kanısıyla cezalandırma yoluna gidildiği tespit edilecektir. Bu yüzden söz konusu kararın bozulması gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz, izah ve resen tespit edilen nedenlerden dolayı;

İstinaf talebimizin kabulü ilekararda CMK md 289’da belirtilen bir hukuka aykırılık nedeninin bulunması hâlinde hükmün bozulmasını ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesini ; aksi taktirde istinaf mahkemenizde davanın yeniden görülüp ve duruşma açılarak sonrasında beraat kararı verilmesini talep ederim. tarih

                                                                                                     Sanık

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.