Adanada İdari Davalara Bakan Avukatlar

Mar 17, 2018 | Hizmetlerimiz

 Tam Yargı Davaları

Yönetimsel eylem ve işlemlerden dolayı şahsi hakları direk muhtel olanlar tarafından açılan davalardır.

Yönetimsel yargıda tam yargı davası kapsamına giren, idare hukukuna mahsus tazmin telafi ve geri alma davalarından oluşan tazminat davaları, yönetimsel faaliyetlerin hukuka uygunluk denetimi neticesi, alakalıların sübjektif adli vaziyetlerinde ortaya çıkan hak ihlallerinin giderilmesini amaçlayan, idarenin hukuk kaideleri içinde kalmasını sağlayan etkin bir denetim ve yaptırım aracıdır.

Tazminat davası, tam yargı davalarının en bariz olanı ve en çok kullanılan türüdür. Yönetimsel yargıda açılan tazminat davaları, yönetimsel işlem ve yönetimsel eylemden kaynaklanmaktadır. Yönetimsel eylemden meydana gelen tazminat davaları hizmet kurusu veya mükemmel mesuliyet asallarına göre incelenmektedir.

Hukuk devleti ilkesi gereği faaliyetlerini hukuka uygun biçimde yürütmek zorunda olan idarenin, hukuka ters eylem yapması veya işlem kuruluş etmesi, kaide olarak hizmet kusurudur.

Kamu hizmetinin görülmesi esnasında kişilerin uğradıkları özel ve olağandışı zararların idarece tazmini; Anayasanın 125.maddesi gereği ve Türkiye Cumhuriyetinin “Sosyal Hukuk Devleti” niteliğinin natürel bir neticesidir.

İdare, kaide olarak, yürüttüğü kamu hizmetiyle nedensellik bağı kurulabilen zararları tazminle yükümlü olup; yönetimsel eylem ve/veya işlemlerden doğan zararlar, idare hukuku kuralları çerçevesinde, “hizmet kusuru” veya “kusursuz sorumluluk” ilkeleri gereği tazmin edilmektedir. Diğer taraftan, nedensellik bağı idarenin tazmin sorumluluğunun salt şartı da değildir. İdarenin faaliyet alanıyla alakalı, önlemekle yükümlü olduğu halde önleyemediği kimi zararları da, nedensellik bağı aranmadan “sosyal riziko” ilkesi uyarınca tazmini gerekmektedir.

  İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar

Tahkim yolu öngörülen ayrıcalık şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ait davalardır.

Öğretide de kabul edildiği üzere, bir sözleşmenin “idari kontrat” sayılabilmesi için, sözleşmenin taraflarından birinin kamu idaresi, müessesesi veyahut kuruluşu olması; sözleşmenin kamu hizmetinin yürütülmesi konusunda bulunması ve idareye özel hukuk yetkilerini aşan yetkiler tanınması gereklidir.

İdari sözleşmenin kurucu unsuru bulunan “Kamu hizmeti” kavramının belirsizliği ile ilgili görüş birliği vardır. Anayasa Mahkemesinin 8.6.1994 tarih ve E:1994/71, K:1995/23 sayılı kararında kamu hizmeti, “devlet ya da diğer kamu tüzel kişileri tarafından ya da bunların himaye ve denetimleri altında, genel ve ortak gereksinimleri karşılamak, kamu faydası ya da çıkarını sağlamak için yapılan ve topluma sunulmuş bulunan daimi ve düzenli etkinliklerdir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.