Adana Velayet Davası Avukatları

Adana Velayet Davası Avukatı

Boşanmada Çocuğun Velayeti eşler için kritik bir husustur. Bu süreç velayet ile ilgili Yüksek Mahkeme kararları doğrultusunda deneyimli bir avukat ile yürütülmelidir.

Çocuklar 18 yaşına gelene kadar anne ve babanın velayeti altında bulunurlar. Anne ve babanın resmi olarak evli iseler velayet hakkı ortak olarak kullanılır. Annenin evlilik dışında doğum yapması durumunda ise velayet hakkı sadece anneye aittir.

Anne veya babanın velayeti kötüye kullanmaları durumunda, velayet taraflardan sadece birine verilmelidir. Adana’da böyle bir uyuşmazlık yaşanması durumunda iyi bir adana velayet avukatı ile velayetin kaldırılması ve değiştirilmesi davası açılmalıdır.

Velayet Sahibi Ebeveynlerin Sorumlulukları

Tahmin edileceği üzere anne ve babanın öncelikli görevi çocuğa bakma ve onun ile ilgilenmektir. Çocuğun sağlık, eğitim, barınma gibi ihtiyaçları makul bir şekilde anne ve baba tarafından karşılanmalıdır. Çocuk yeterli bir eğitim görüp kendi ayakları üzerinde durabilecek aşamaya gelene dek anne ve babanın maddi ve manevi desteğine ihtiyaç duyar.

Evlilik içerisinde velayet hakkı her iki eşe de aittir. Ancak eşlerin boşanması durumunda çocuğun kimde kalacağına Aile Mahkemesi karar verecektir. Örneğin Adana’da açılacak bir velayet davası “Adana Aile Mahkemeleri”nde açılmak zorundadır.

Çocuğun velayeti, çocuğa hangi eş tarafından daha huzurlu ve güvenli bir gelecek sağlanacak ise o eşe verilir. Çocuğun boşanma davası sürecinde yıpranmaması ve etkilenmemesi çok önemlidir. Bu nedenle mahkeme dava süresince tedbiren de olsa velayeti eşlerden birisine verecektir. Kendisine velayet hakkı verilmeyen eşe ise “çocuk ile kişisel görüş saatleri” hakkı tanınacaktır. Bunun nedeni çocuğun anne veya babanın eksikliğini hissetmemesi gerekliliğidir.

Çocuğun velayetini almayan eş çocuğa iştirak nafakası ödeyecektir. Bu nafakanın amacı diğer eşin de hala çocuk üzerinde sorumluluk sahibi olmasıdır. Bu nafaka talep edilmese dahi mahkeme tarafından göz önünde bulundurulması gereken bir husustur. Nafaka yükümlülüğüne uymayan taraf “tazyik hapsi” ile cezalandırılır.

Velayet Hakkı Alma

Velayet hakkı, velayet davası açılarak talep edilir. Velayet davası ise eşlerin boşanmasından sonrası için ortak çocuğun hangi eş ile kalacağının belirlendiği dava türüdür. Velayet hakkı kendisinde olan anne veya baba bu görevini gereği gibi yerine getirmiyorsa diğer eş tarafından velayetin kaldırılması ve değiştirilmesi davası açılır.

Anne veya baba çocuk üzerindeki sorumluluklarını gereği gibi yerine getirmiyorsa velayet davası açılabilir. Eğer her iki eş de çocuk ile ilgilenmiyorsa çocuğa vasi atanabilir. Genellikle 0-3 yaş arası çocuk annenin bakım ve şefkatine muhtaç olduğu için velayet anneye verilir.

0-3 yaş arasındaki çocuğun velayeti büyük oranda anneye verilmektedir. Annenin ekonomik durumu çok kötü olsa dahi velayeti alacaktır. Bu durumun tek istisnası çocuğun annenin yanında tehlikede olmasıdır. Yani anne çocuğa bakmaktan aciz veya ağır hasta olmalıdır.

Çocuğun velayeti mahkeme tarafından belirlenir. Bu aşamada “çocuğun üstün yararı” göz önünde bulundurulur. Dolayısı ile maddi durumu iyi olan taraf daha avantajlıdır. Çünkü çocuk için iyi bir eğitim, sağlık ve sosyal imkanlar sağlanabilecektir. Mahkeme çoğu zaman sosyal inceleme uzmanı bir bilirkişiden eşlerin evlerine giderek rapor vermesini ister. Velayetin belirlenmesinde büyük oranda bu rapor göz önünde bulundurulur.

Adana Velayet Davası Avukatı

Velayet davasında uzman bir velayet avukatı ile çalışılması gerekmektedir. Adana velayet avukatı arayışınızda alanında uzman ve deneyimli bir avukat ile süreci işletmeniz tavsiye edilir. Ülkemizde herkes mahkeme önünde avukatsız olarak savunma yapma hakkına sahiptir. Ancak hayatın her noktasında olduğu gibi uzman tarafından alacağınız bir yardım davanın gidişatını değiştirir.

Velayet konusu eşlerin boşanma kararı verdikleri esnada en çok üzerinde durdukları konulardan birisidir. Öyle ki bazen velayeti alamayacağını düşünen eş boşanma davası açmaktan dahi vazgeçer. Adana velayet avukatı olarak söylenebilir ki toplumda velayet konusunda doğru bilinen bir çok yanlış vardır.

Hakim velayetin verilmesi hususunda en çok çocuğun kaç yaşında olduğuna önem verir. Daha önce de bahsettiğim üzere uygulamada 3 yaşına kadar olan çocuğun velayeti anneye verilir. Bilimsel raporlar doğrultusunda 3 yaşına kadar olan çocuğun anneye en çok ihtiyaç duyduğu dönemin bu dönem olduğu kabul edilmiştir.

Adana velayet avukatı sadece kanunu değil aynı zamanda yerleşik içtihatları da bilen ve en iyi şekilde uygulayan kişidir.

Velayet Davası Avukatı İçin Bize Ulaşabilirsiniz.

Yararlı Linkler:

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

Son düzenleme tarihi 22 Temmuz 2020 11:39

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.