Bir Sayfa Seçin

-Adana’da ceza davalarında vekillik ve müdafiilik ücretleri ne kadardır?

-Adana’da avukatlar ceza ve ağır ceza davaları için ne kadar vekalet ücreti talep eder?

-Adana ceza davalarında hangi durumlarda ne kadar ücret talep edilir?

Ceza davaları hukukta yer alan diğer dava türlerine göre daha çok deneyim ve uzmanlık gerektiren bir alandır. Ceza davalarında özellikle “soruşturma” süreci büyük önem arz eder. Soruşturma evresi sonucunda ceza davası açılmaktadır. Dolayısı ile Adana’da ceza avukatlarının talep edeceği ücretler soruşturma evresi ve ceza- ağır ceza dava evresi olarak ayrı gruplara ayrılır.

Adana Ceza Avukatı Ücretleri

Adana Ceza Avukatı Ücretleri

1) Soruşturma Aşamasında Ceza Avukatı Ücreti

Türkiye Barolar Birliği ve Adana Barosu’nun 2019 yılı için “ceza soruşturması”nda talep edilmesi tavsiye edilen ücret aşağıdaki gibidir. Adana’da birçok farklı soruşturma türü görülmektedir. Ceza hukuku avukatın hareket alanının geniş olduğu bir daldır. Dolayısı ile soruşturma evresinde tavsiye edilen “825 TL” ücret sadece tavsiye niteliğindedir. Avukat harcayacağı emek ve derin uzmanlık alanına göre bu ücretin üstünde bir tutar talep edebilir. Söz konusu bu ücret “alt sınır” niteliğindedir. Yani bir avukatın bu ücret aşağısında ücret talep etmesi etik değildir.

Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 825,00 TL

2) Ceza ve Ağır Ceza Davaları Aşamasında Avukat Ücreti

Ceza davaları şu şekilde çeşitlendirilebilir: Asliye Ceza Davaları, Ağır Ceza Davaları, Sulh Ceza Davaları, Çocuk Ceza Davaları, Anayasaya Aykırılık Başvuruları, İstinaf Ceza ve Yargıtay Ceza Davaları. Görüldüğü gibi birçok ceza davası çeşidi bulunmaktadır. Bu alanlar teferruatlı ve etraflıca uzmanlık gerektiren hususlar taşır. Ceza davalarındaki duruşmalarda avukatın gösterdiği efor ve performans büyük önem taşır.

Aşağıda Türkiye Barolar Birliği tarafından 2019 için yayımlanan tavsiye niteliğindeki ceza avukatı ücretlerinin bir tablosu mevcuttur.  Adana’daki mahkeme türlerine göre ceza davaları tek tek belirtilmiştir:

Ceza Davası TürleriTavsiye Edilen Ücretler
İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için825,00 TL
Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için825,00 TL
Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için5.450,00 TL
Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için5.450,00 TL
İstinaf Mahkemesinde takip edilen tek duruşma için1.362,00 TL
İstinaf Mahkemesinde takip edilen birden çok duruşma için2.725,00 TL
Sayıştay'da görülen hesap yargılamaları için (Duruşmalı)2.475,00 TL
Sayıştay'da görülen hesap yargılamaları için (Duruşmasız)4.125,00 TL
Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için4.125,00 TL
Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için2.037,00 TL
Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için2.475,00 TL
Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için (Yüce Divan Sıfayla Bakılan Davalarda)9.075,00 TL
Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için (Duruşmalı Birseysel Başvuru İçin)4.125,00 TL
Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için (Duruşmasız Birseysel Başvuru İçin)2.475,00 TL
Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için (Diğer dava ve işler)4.950,00 TL

Adana Ceza ve Ağır Ceza Avukatı olarak İncekaş Hukuk bu alandaki uzmanlığını daha ileriye taşımak için büyük gayret içerisindedir. 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi