Bir Sayfa Seçin

Adana Boşanma Davası Avukatı Ücreti

  • Boşanma davalarında avukatlık ücretleri ne kadar? 
  • Avukatsız anlaşmalı boşanma ücretleri ne kadardır?
  • Boşanma davası açma ücreti 2020 yılında ne kadardır?
  • Ücretsiz boşanma avukatı mümkün mü?

Bu sorular tarafımıza sıklıkla yöneltilmektedir. Bu nedenle bu soru ve hususları aydınlatma ihtiyacı doğmuştur.

Adana Boşanma Davası Avukatı Ücretleri

Boşanma davalarında avukatınızın davaya harcayacağı emek ve zaman davanın zorluğuna göre değiştir. Bu çerçevede avukata ödeyeceğiniz ücret değişiklik gösterir. Zira avukatlık hizmeti sunan kişi davanızda birçok işlem, yazışma, araştırma yapacaktır. Tüm bunlar avukatın boşanma davasında alacağı ücreti belirler.

Çekişmeli boşanma davası avukatlık ücretleri anlaşmalı boşanma davasına göre daha maliyetlidir.  Çekişmeli boşanma davası emek isteyen uzun bir süreçtir. Avukatlık masrafı, mahkeme harcı ve gider avansı da bu nedenle daha fazladır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatı Ücreti : 5.000 TL

Çekişmeli Boşanma Davası Avukatı Ücreti : 7.300 TL

Öncelikle davayı kim açar ise dava masrafları onun tarafından karşılanmaktadır. Ancak şöyle bir istisnai durum mümkündür: Evliliğiniz 1 yılı doldurmuş ise “anlaşmalı olarak” boşanabilmeniz mümkündür. Bu durumda anlaşmalı boşanma sürecini tek bir avukat ile devam ettirebilirsiniz.

Adana’da boşanma avukatlığı ücretlerine gelir isek, 2020 yılı için boşanma avukatı ücretleri TBB( Türkiye Barolar Birliği) tarafından yayımlanan A.A.Ü ( Avukatlık Asgari Ücret) Tablosunda mevcuttur. Bu tablo dahilinde bir avukatın alabileceği asgari yani en az ücret aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.Bilindiği üzere asgari ücretin altında vekalet ücreti alarak bu süreçleri devam ettirmek yasaya aykırıdır, avukatın hakkında cezai ve idari soruşturma açılması söz konusu olacaktır.

Adana Barosu’da bu tabloda yer alan ücretleri Adana’da boşanma avukatlığı ücretleri olarak kabul etmektedir. 2002 yılında boşanma avukatı ücretleri bir önceki yıla artış göstermiştir.

Adana Boşanma Avukatlarının Aldığı Danışmanlık Ücretleri

Ofiste sözlü danışma 100,00 YTL
Takip eden her saat için 50,00 YTL
Arama üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 200,00 YTL
Takip eden her saat için 100,00 YTL
Yazılı danışma için 200,00 YTL
Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlemelerinde 120,00 YTL

Barolara Göre Ücret Tarifeleri Değişmektedir. Adana Barosu Boşanma Avukatı Ücretleri

AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1 Evlenmeye izin, İddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin Davalar 1.750,00 YTL  
2 Nişan bozulmasından doğan Davalar (Hediyelerin geri verilmesi, Maddive Manevi Tazminat vb) 3.300,00 YTL ’denaz olmamak üzere dava değerinin %10’u
3 Boşanma Davaları    
a)Anlaşmalı 2.500,00 YTL  
b)Çekişmeli 4.000,00 YTL  
c)Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli 4.000,00 YTL ’denaz olmamak üzere dava değerinin % 15’i
4 Nesebin reddi, Tashihi ve Babalık Davaları 4.000,00 YTL  
5 Nafaka Davası 2.500,00 YTL  
6 Evlat Edinme Davası 3.300,00 YTL  
7 Ailenin Korunmasına dair 4320 Sayılı Kanundan Doğan Davalar 1.250,00 YTL  
8 Tanıma Ve Tenfiz Davaları 3.600,00 YTL

Adana boşanma avukatı ücretleri, boşanma avukatının mesuliyetini üstlendiği boşanma davası ile ilgili harcadığı efor ve mesaisine biçilen maddi değeri ifade eder.

Avukat Saim İNCEKAŞ Hukuk Ofisi olarak boşanma ve aile uyuşmazlıkları alanındaki tecrübe ve uzmanlığımızı günbegün geliştirmekte, bu alanda hizmet sunmaktayız. Boşanma hassas bir süreçtir. Adana Boşanma Avukatı arayışlarınız için vereceğiniz karar önem arz etmektedir.

Adana’da Aile Mahkemesi ve Boşanma Avukatlığı yapan bir çok avukatlık ofisi bulunmaktadır. Bu durum haliyle avukatın hizmet bedelinde yani ücretlendirmesinde farklılıklar görülmesine yol açmaktadır. Boşanma avukatı Adana arayışlarında deneyim ve uzmanlık önem taşır. Avukatınız öncelikle Adana Baro’suna Boşanma Avukatı olarak kayıtlı bir şekilde görevini yapıyor olmalıdır. Adana Barosu’na kayıt olmadan avukatlar dava vekilliğinde bulunamazlar.

Adana’da boşanma davalarına bakan avukatlar bu davalara Reşatbey’de bulunan Aile Mahkemesi’nde bakarlar. Aile Mahkemesi yerleşke olarak 5 Ocak Stadı’nın ilerisinde yer almaktadır. Ek Adliye Binası olarak hizmet veren Adana Aile Mahkemeleri, boşanma davasına bakan Adana’daki avukatların duruşmalara girdiği yerdir.

Adana Boşanma Avukatı Ücretleri

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi