Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Ad ve soyadı değişikliği şahsa bağlı hakkın kullanımı niteliğinde olup vekaletnamede vekile bu hususta açık yetki verilmiş olmasını gerektirir- Yargıtay Kararı

Ad ve soyadı değişikliği şahsa bağlı hakkın kullanımı niteliğinde olup vekaletnamede vekile bu hususta açık yetki verilmiş olmasını gerektirir

Dava, evli kadının sadece evlenmeden önceki soyadını kullanma isteğine ilişkindir. Dava, davacı adına vekili avukat Gevriye tarafından açılmış ve takip edilmiş, hüküm, aynı avukat tarafından temyiz edilmiştir. Ad ve soyadı değişikliği, şahsa bağlı hakkın kullanımı niteliğinde olup, vekaletnamede vekile bu hususta açık yetki verilmiş olmasım gerektirir (HMK. m.74) Dosyadaki vekaletname, genel dava vekaletnamesi olup, kişiye sıkı sıkıya bağlı hakların kullanımına ilişkin özel yetkiyi taşımamaktadır.

Bu bakımdan, davacı vekilinden, özel yetki taşıyan vekaletnamesinin istenmesi, bu hususta vekaletnameyi ibraz etmesi için uygun süre verilmesi, bu süre içinde vekaletname verilmez ise, kararın davacı aşıla tebliği ve bu ikinci halde onun yönünden temyiz müddetinin beklenmesinden sonra gönderilmek üzere dosyanın mahalli mahkemesine iadesine, oybirliğiyle karar verildi. (Y2HD, 23.06.2015, E. 2015/761, K. 2015/13287)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 11:16

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.