Ad ve Soyad Değiştirme Talebi

Haz 18, 2020 | Nüfus Düzeltme

Ad ve Soyad Değiştirme Talebi

  • Kişi hukuken ismini ve soyisimini değiştirme hakkına sahiptir. Ancak isim ve soyisim değiştirme haklı bir sebebe dayanmalıdır. Eğer bu şekilde olmasaydı her kişi defalarca ismini ve soysimini değiştirirdi ve bu durum gerek devlet işlerinde gerek ise toplum ilişkilerinde aksamaya yol açardı.
  • İsmin değiştirilmesi soyismin değiştirilmesine nazaran daha basit ve hızlı bir süreçtir. Zira soyismin değiştirilmesi sonucunda medeni hukuk haklarından olan miras hakkının ve soybağına dayalı hakların esaslı bir etkilenmeye maruz kaldığı ortadadır.
  • Aşağıda yer alan ad ve soyad değiştirilmesi talepli dilekçe Adana merkezli çalışmakta olan Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından paylaşılmıştır.

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                              

DAVACI                :

VEKİLİ                   :

DAVALI                :        

KONU                   : Davacı olarak yukarıda ad ve soyadı yazılı müvekkilin “…………….” olan ad ve soyadının “…………………..”  olarak değiştirilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkilim ……………. Suriye doğumlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Müvekkil Suriye’de yaşanan iç savaş dolayısıyla ailesi ile birlikte Türkiye’ye gelmiş ve artık yaşamlarını Türkiye’de devam ettirmektedirler.

Müvekkilimin 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 30.04.2018 tarihli ve 2018/11688 sayılı kararı ile İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması başvurusu onaylanmış ve müvekkilim Türk Vatandaşı olmuştur. (Ek.1)

Müvekkilim ayrıca X Fakültesi’nde X Sınıf öğrencisidir.(Ek.2)

Müvekkilim hem günlük yaşamında hem resmi işlemlerinde hem de  arkadaş ortamında isminin “…………….” olması nedeniyle sürekli problemler yaşamaktadır. İsminin Türkçe olmaması, Türkçe yazımı ile okunmasının farklı olması nedeniyle çevresinde yaşayan insanlar tarafından doğru telaffuz edilememektedir. Müvekkil sürekli isminin doğru telaffuz edilmesi için ekstra çaba sarf etse de bu her zaman mümkün olmamaktadır.  Zira Arapça bilmeyen kişilerin ismini doğru telaffuz etmesi oldukça zordur.

Resmi dairelerde işlem yaptırırken ismi sürekli yanlış yazılmaktadır. Şöyle ki; “………….” olan soyadında yer alan S harfi Türkçe karakter yazılmamış varsayımı ile hareket edilerek genellikle “………….” olarak hatalı yazılmaktadır. Ayrıca isminin ayrı yazılması gibi hatalarda sürekli yapılmaktadır. Ek.1’de yer alan Vatandaşlık Onay Durum Belgesinde dahi ismi yanlış yazılmıştır. Şöyle ki; “………………” ismi müvekkilin nüfus cüzdanında da görüleceği üzere bitişik yazılması gerekmektedir. Ancak görevli memur müvekkilimin ismini ikiye bölerek ayrı ayrı yazmış olup, ilgili evrakta da görüleceği üzere “…………….” şeklinde yazılmıştır. Müvekkilim resmi dairelerdeki bu hatalardan dolayı düzeltilmesi zor ve bazen imkansız sonuçlarla karşı karşıya kalmaktadır.

Bununla birlikte müvekkil İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni bitirmesinin akabinde Eczacılık Ruhsatı alarak Türkiye’de eczalık yapmak suretiyle kalan yaşamına devam etmek istemektedir. Ancak isminin Arapça olması sebebiyle ticari hayatında da isminin telaffuzundan, yazımından kaynaklı problemler yaşamaktan endişe duymaktadır. Ayrıca yine ticari hayatında Suriye uyruklu olmasından kaynaklanan toplumsal ayrımcılık  problemleri yaşamaktan da endişe etmektedir.

Ayrıca müvekkilimin “………………S” olan ad ve soyadının Türkçe’de herhangi bir anlam karşılığı yoktur. Türk vatandaşı olan müvekkilimin Türkçe’de bir anlam ve karşılığı olmayan ad ve soyada sahip olması manevi olarak da kendisini etkilemektedir. Vatandaşı olduğu ve yaşadığı toplumda bir anlamı olmayan ad ve soyad ile hitap edilmek, kendini tanıtmak ve bu ad ve soyad ile yaşamak her insanda olduğu gibi müvekkilimi de manevi ve psikolojik olarak  etkilemektedir.

TMK Madde 27’de “Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir.”

 hükmü yer almaktadır. Müvekkilim ad ve soyadından kaynaklı söz konusu bu problemleri yaşamaması için yukarıda açıklanan haklı nedenlere dayanarak ad ve soyadını değiştirmeye karar vermiştir. Yeni ad ve soyadını Türkçe’de anlam karşılığı olan ve aynı zamanda Arapça’da da yer alan kelimeler olan “………………….” olarak seçmiş ve bu yönde değiştirmek istemektedir.

Müvekkilim yaklaşık 2 ay sonra  İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olacak olup, diploma ve ruhsat işlemlerinin yeni ad ve soyadı ile yapılması resmi işlemlerindeki kolaylık açısından önem arz etmektedir.

Yukarıda açıklanan tüm bu nedenler ile müvekkilimin “……………” olan  ad ve soyadının “……………….”  olarak değiştirilmesi için Sayın Mahkemenize Başvurma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         :  TMK, HMK, NK ve ilgili mevzuat.

DELİLER                                : Nüfus Kayıtları, Adli Sicil Kaydı, Tanık Beyanları ve diğer her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle  müvekkilimin “E…………………AS” olan  ad ve soyadının “A…………….i”  olarak değiştirilmesine ve bu isim değişikliğinin Nüfus Kayıt ve Tesciline karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz.

                                                           DAVACI VEKİLİ

                                                                           Av.

 

EKLER    :

 

Vatandaşlık Onay Duyuru Belgesi

Öğrenci Belgesi

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Vekaletname

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.