Aciz Nedeniyle Doğrudan İflas Talebi

Son Güncelleme Tarihi
………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                                               …/…/…

DAVACI                        :

VEKİLİ                          :

Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

 

DAVALI                         :

 

 
KONU                             :Davacının aczi nedeni ile doğrudan iflasına karar verilmesi talebidir.

                   

AÇIKLAMALAR          :

   1- Müvekkilimiz ekonomik kriz nedeni ile borçlarını ödeyemez duruma gelmiştir. Uzun süreden beri ticaretle uğraşan ve bağlı olduğu meslek kuruluşlarının seçkin ve saygın üyelerinden biri olan müvekkilimiz, günün koşulları karşısında dayanamamış ve borçlarını ödeyemez hale gelmiştir.

   2- En son müvekkilimiz aleyhine ………………. İcra Md.’nün ….…./…….. Esas numarası ile yapılan takipte müvekkilimizin haczi kabil malının olmadığı ve  

                                                               3- Müvekkilimizin gerek menkul ve gerekse gayrimenkul malları ile  

 

HUKUKİ SEBEPLER :DELİLLER                   :Hesap Kayıtları, Bilanço, Mal Beyanı ve her türlü yasal delil.
TALEP SONUCU         :Açıklanan nedenlerle davamızın kabulüyle müvekkilin iflasına karar verilmesini saygılarımızla                                                    

DAVACI VEKİLİ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.