Aciz Nedeniyle Doğrudan İflas Talebi

Aciz Nedeniyle Doğrudan İflas Talebi Nasıl Yapılır?

Dilekçe Örneği -1-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI: (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ: Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

KONU: Davacının aczi nedeniyle doğrudan doğruya iflasına karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkilim Davacı ……. Ltd. Şti. ekonomik kriz nedeniyle borçlarını ödeyemez hale gelmiştir. Müşterilerinden alacaklarını toplayamamış olup, gerek mal aldığı kişilere ve gerekse bankalara önemli derecede borçlanmıştır.

Müvekkilim, iyi niyetle ödemeleri yapmaya çalışmış, ancak son kriz nedeni ile tıkanma noktasına gelmiştir. Müvekkil aleyhine açılan icra takipleriyle bütün malları haczedilmiştir. En son müvekkil Şirket hakkında ……. İcra Müdürlüğünün ……………. dosyası ile yapılan takipte müvekkilim Şirketin haczi kabil malının olmadığı ve aciz içinde olduğu haciz zabıtları ve İcra Müdürlüğü tarafından verilen Aciz Belgesi ile tespit edilmiştir.

Müvekkil Şirketin gerek menkul ve gerekse gayrimenkul malları ile banka hesaplarını ve diğer aktiflerini, ayrıca tüm borçlarını ekli liste ile sunmaktayız. Müvekkilimizin borcu malvarlığını çoktan aşmış durumdadır. Bu nedenle Müvekkil Şirketin iflasını sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                                        :Müvekkil şirketin hesap kayıtları, bilançosu, mal beyanı, aciz belgesi ve diğer her türlü yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :2004 s. İcra ve İflas Kanunu m. 178 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ ve İSTEM                             :Yukarıda açıklanan nedenlerle davanın kabulü ile müvekkil şirketin iflasına karar verilmesini talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

Dilekçe Örneği -2-

ADANA X MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

…/…/…

DAVACI                        :

VEKİLİ                          :

Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI                         :

KONU                             : Davacının aczi nedeni ile doğrudan iflasına karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR          :

1- Müvekkilimiz ekonomik kriz nedeni ile borçlarını ödeyemez duruma gelmiştir. Uzun süreden beri ticaretle uğraşan ve bağlı olduğu meslek kuruluşlarının seçkin ve saygın üyelerinden biri olan müvekkilimiz, günün koşulları karşısında dayanamamış ve borçlarını ödeyemez hale gelmiştir.

2- En son müvekkilimiz aleyhine ………………. İcra Md.’nün ….…./…….. Esas numarası ile yapılan takipte müvekkilimizin haczi kabil malının olmadığı ve aciz içinde olduğu haciz zabıtları ve İcra Md. tarafından verilen Aciz Belgesi ile tespit edilmiştir.

3- Müvekkilimizin gerek menkul ve gerekse gayrimenkul malları ile banka hesaplarını ve aktiflerini, ayrıca tüm borçlarını ekteki liste ile sunmaktayız. Müvekkilimizin borç ödeyecek durumu olmadığından iflasını talep etmek zarureti doğmuştur.

banka hesaplarını ve aktiflerini, ayrıca tüm borçlarını ekteki liste ile sunmaktayız. Müvekkilimizin borç ödeyecek durumu olmadığından iflasını talep etmek zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İİK.m.178 ve diğer ilgili mevzuat. DELİLLER : Hesap Kayıtları, Bilanço, Mal Beyanı ve her türlü yasal delil. TALEP SONUCU : Açıklanan nedenlerle davamızın kabulüyle müvekkilin iflasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../….

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 24 Ağustos 2020 12:18

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.