Acentelik Sözleşmesinin Feshi İhtarnamesi

Acentelik Sözleşmesinin Feshi İhtarnamesi

ADANA X NOTERLİĞİ’NE

İHTAR EDEN          :

VEKİLİ                     :

MUHATAP               :

KONUSU                  : Acentelik Sözleşmesi Feshi ve Acentelik Vekaleti Azli ile İhtarname

AÇIKLAMALAR    :

Sigorta A.Ş. (“Şirket”) ileB. Sigorta ve Aracılık Hizm. Ltd. Şti (“Acente”) arasındaimzalanan Acentelik Sözleşmesi (“Acentelik Sözleşmesi”), …………………Noterliği’nin……………….. tarih ve …………… yevmiye sayılı ve ………………… Noterliği’nin …………………..tarih ve …………………….. yevmiye sayılı onayları ile onaylanmış bulunmaktadır.

Acentelik Sözleşmesi’nin TAHSİL OLUNAN PRİMLERİN ŞİRKETE İNTİKALİ ile ilgili 19. Maddesine aykırı hareket etmenizden dolayı yine Acentelik Sözleşmesi’nin 29. maddesi hükmü uyarınca, Acentelik Sözleşmeniz Şirketimiz tarafından feshedilmiştir.

Acentelik Sözleşmesi’nin 38 (b) maddesinde belirtildiği üzere, sözleşmenin ekindebulunan ve …………………Noterliği’nin ……………….. tarih ve …………… yevmiye sayılıVekaletname ile verilen vekillik görevinden azledilmiş bulunmaktasınız.

İşbu fesih ve azlin tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren üç gün içinde,

Şirketimizce tarafınıza zimmetlenmiş olan PC’nin Klavyesini iade etmenizi,

Acentelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan ve nakden ve defaten ödemeniz gereken, ????? tarihi itibarı ile (henüz vadesi gelmemiş kredi kartları bakiyesi olan ???? TL dahil) ????? TL’si alacağımızın , fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, Şirketimiz’e ödenmesini, aksi takdirde yasal yollara müracaat edilerek, söz konusu alacağımızın faiz, avukatlık ücreti ve mahkeme masrafı ile beraber tarafınızdan tahsili cihetine gidileceğini ihtaren bildiririz.

Sayın Noter;

Üç nüsha olarak hazırlanan işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, bir nüshasının da tebellüğ şerhli olarak tarafıma iadesini talep ederim.

İhtar Eden Vekili

Son düzenleme tarihi 12 Temmuz 2020 20:15

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.