Acentelik Sözleşmesi Feshi İhtarname Örneği

Acentelik Sözleşmesi Feshi İhtarname Örneği


ADANA 11. NOTERLİĞİNE

İHTAR EDEN          :

VEKİLİ                     : Adana Avukatı Saim İNCEKAŞ

MUHATAP               :

KONU                       : Acentelik Sözleşmesi Feshi ve Acentelik Vekaleti Azli ile İhtarname

 

AÇIKLAMALAR    :

 

  • ……. Sigorta A.Ş. (“Şirket”) ile ………… Sigorta ve Aracılık Hizm. Ltd. Şti (“Acente”) arasında imzalanan Acentelik Sözleşmesi …………………Noterliği’nin……………….. tarih ve …………… yevmiye sayılı ve ………………… Noterliği’nin …………………..tarih ve …………………….. yevmiye sayılı onayları ile onaylanmış bulunmaktadır.Acentelik Sözleşmesi’nin …………….. ile ilgili …… Maddesine aykırı hareket etmenizden dolayı, Acentelik Sözleşmeniz Şirketimiz tarafından feshedilmiştir.

 

  • Acentelik Sözleşmesi’nin ……… maddesinde belirtildiği üzere, …………………Noterliği’nin ……………….. tarih ve …………… yevmiye sayılı Vekaletname ile verilen vekillik görevinden azledilmiş bulunmaktasınız.

 

  • İşbu fesih ve azlin tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren üç gün içinde,

Acentelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan ve nakden ve defaten ödemeniz gereken, ……… tarihi itibarı ile (henüz vadesi gelmemiş kredi kartları bakiyesi ….. dahil) ……. TL alacağın , fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, Şirketimiz’e ödenmesini, ödeme yapılmaması durumunda yasal yollara müracaat edilerek, alacağımızın faiz, avukatlık ücreti ve mahkeme masrafı ile birlikte tahsili edileceğini ihtaren bildiririz.

                                   İhtar Eden Vekili

 

Sayın Noter;

Üç nüsha olarak hazırlanan işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, bir nüshasının da tebellüğ şerhli olarak tarafıma iadesini talep ederim.

 

İhtar Eden Vekili

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.