Acele Kamulaştırma Talebi Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI: Seyhan İlçe Belediyesi Başkanlığı

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Kamulaştırmaya esas olmak üzere 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 4650 Sayılı Yasa ile değişik 27. maddesi gereğince, davalı adına kayıtlı Adana İli, Seyhan İlçesi, 12 Ada, 13 Parsel sayılı taşınmazda Davalı hissesinin bedelinin tespiti ile Müvekkilim Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı yararına acele el koyma kararı verilmesi hakkında.

AÇIKLAMALAR

1- Adana İli, Seyhan İlçesi, 12 Ada, 13 Parsel sayılı taşınmazın, çarpık yapılaşmanın önlenmesi ve şehir trafiğinin rahatlatılması amacıyla yürütülen yeşil alan ve yol çalışmaları kapsamında müvekkil belediye tarafından acele kamulaştırılması için İçişleri Bakanlığı’nın 12 tarihli ve 13 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15 tarih ve 12 sayı ile karar verilmiştir. (Resmi Gazetenin 7 Ekim 2012 Pazar tarihli 28434 Tarihli Sayısı)

2- Dilekçeye ekli karar gereğince dava konusu taşınmaz için acele el koyma kararı verilmesi için iş bu davayı açma gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: 2942 Sayılı Kanun’un 4650 Sayılı Yasa İle Değişik 27. maddesi, HMK ve diğer ilgili mevzuatlar,

DELİLLER: 1- Kamulaştırma Kararı, 2- Kroki, 3- Bakanlar Kurulu Kararı ve Her türlü yasal delil.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Dava konusu Adana İli, Seyhan İlçesi, 12 Ada, 13 Parsel sayılı taşınmazda Davalı hissesinin bedelinin kamulaştırmaya esas olmak üzere, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesi gereğince bedelinin tüm bina, müştemilat ve ağaç bedelleri ile birlikte tespitinin yapılmasını,

2- Tespit edilecek olan bu bedelin hak sahipleri adına bankaya blokesi karşılığında, dava konusu taşınmaza müvekkilim Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı adına ve yararına acele el koyma kararı verilmesini davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili Avukat

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Kamulaştırma İstinaf Dilekçesi

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE SUNULMAK ÜZERE ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE, ESAS …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: