Acele Kamulaştırma Davasında Bilirkişi Raporuna Beyan

Acele Kamulaştırma Davasında Bilirkişi Raporuna Beyan

Şehir ismi () ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :

DAVALILAR            :

VEKİLİ                       : Av. Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu

ADRES                      :

DAVACI                     : Karayolları Genel Müdürlüğü

VEKİLİ                       : Av.

KONUSU                   :    Bilirkişi raporuna karşı itirazlarımız hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

1-) Yukarıda numarası yazılı dosyaya sunulan 07/06/2017 tarihli bilirkişi raporu ile müvekkillere ait arsa için kıymet takdiri yapılmıştır. İşbu bilirkişi raporunda belirlenen m2 birim fiyatı rayicin çok altındadır. Taşınmazın olduğu bölgede serbest piyasada arsa m2 birim fiyatları en az 2.000 TL olarak alıcı bulmaktadır. Ayrıca arsa üzerinde yer alan muhdesata ilişkin değerler de rayicin altındadır.

2-) Bilirkişi raporunda B ile gösterilen arsanın kamulaştırılan bölümünde sondajı müvekkiller tarafından yaptırılmış 150 m derinliğinde bir su kuyusu bulunmaktadır. Bilirkişi raporunda bu su kuyusundan bahsedilmemiştir. Müvekkiller tarafından açtırılan bu su kuyusunun maliyetinin de hesap edilerek kamulaştırma bedeline eklenmesi gerekmektedir. Bahsi geçen derinlikte bir su kuyusunun sondaj maliyeti yaklaşık 200.000 TL’dir..

NETİCE VE TALEP         :    Yukarıda arz ve izah edilen sebepler muvacehesinde, eksik inceleme ile hazırlanan ve rayiç fiyatları yansıtmayan bilirkişi raporunu kabul etmediğimizi ve  itiraz ettiğimizi saygılarımla ve vekaleten beyan ederim. 

Davalılar Vekili

                     Av.

EK : Vekaletname.

Son düzenleme tarihi 13 Temmuz 2020 20:19

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.