89-1 Haciz Müzekkeresine Cevap ve İtiraz Dilekçesi

89-1 Haciz Müzekkeresine Cevap ve İtiraz Dilekçesi

ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                                                        :

CEVAP VEREN/İTİRAZ EDEN

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS                                              :

VEKİLLERİ                                                      :

ALACAKLI                                                        :

VEKİLİ                                                               :

BORÇLULAR                                                    :

BORÇ MİKTARI                                             :

KONU                                                                  : X tarihinde tarafımıza tebliğ edilen Birinci Haciz İhbarnamesine yasal süresi içerisinde itirazlarımızı ve cevaplarımızı içermektedir

AÇIKLAMALAR                                              :

Alacaklı vekilinin talebiyle, Müdürlüğünüzce, yukarıda belirtilen icra dosyası ile müvekkil şirkete Birinci Haciz İhbarnamesi İİK mad. 89/1 uyarınca gönderilmiştir. İşbu ihbarnamede, “Borçluların alacağı/malı bulunmasına halinde ….-TL’lik kısmına haciz konulduğu” ihbar edilmiş olup, işbu ihtarnameye cevap ve itirazlarımızı sunuyoruz.

Haciz ihbarnamesinde borçlu olarak belirtilen şahsın ve şirketin müvekkillerimizden herhangi bir Birinci Haciz İhbarnamesinde belirtilen türde başkaca hiçbir hak ve alacağı olmadığını beyan eder, doğmamış olan alacakların haczinin de mümkün olmamasından dolayı, işbu haciz ihbarnamesine yukarıda açıklanan beyanlarla cevaplarımızı sunar ve itiraz ederiz.

İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili hükümleri ve Yargıtay’ın yerleşik içtihatları gereğince ileride doğması muhtemel alacaklarına haciz konulması da usul ve yasaya uygun olmadığı gibi mümkün de değildir (YARGITAY 12. HD 2010/2746 E. ve 2010/15309 K. 15.06.2010 T.)

Yukarıda açıklanan nedenlerle, doğmuş ve doğacak her türlü itiraz ve şikayet, takas/mahsup haklarımız saklı kalmak üzere, Birinci Haciz İhtarnamesine İTİRAZ EDER, kanuni gereğini saygıyla arz ve talep ederiz.17.07.2019

Birinci Haciz İhbarnamesine/Müzekkeresine İtiraz eden

Vekili

Av

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 03:57

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.