89-1 Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçesi

89-1 Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçesi

ADANA 9.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                         :

İTİRAZ EDEN

(ÜÇÜNCÜ KİŞİ)                  :

VEKİLİ                                  :

ALACAKLI                            :.

VEKİLİ   :

BORÇLU  :

KONU :Adana 9.İcra Müdürlüğü’nün sayılı dosyasından gönderilen X tarihli haciz ihbarnamesine ilişkin beyan ve itirazlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Müdürlüğünüz. sayılı dosyasından dosya borçlusu Ticaret Ltd.Şti.’ye ilişkin haciz ihbarnamesi tarafımıza X tarihinde tebliğ edilmiş olup süresi içerisinde itiraz ve beyanlarımızı sunarız.

Dosya borçlusu müvekkil şirketten birinci haciz ihbarnamesinin tebliği tarihi itibariyle 1.715,37 TL alacağı bulunmaktadır.Bu bedel üzerine haciz ihbarnamesi tebliğ tarihi itibariyle haciz konulmuştur. Müdürlüğünüz hesap bilgilerinin tarafımıza bildirilmesi halinde söz konusu bedel müdürlüğünüz dosyasına ödenecektir.

Yukarıda belirtilen miktar dışında dosya Tic.Ltd.Şti.’nin müvekkil şirket uhdesinde doğmuş ve doğacak hiçbir hak ve alacakları bulunmadığından,bu borçlu için belirtilen miktarın üstünde olan miktarın tamamına itiraz ediyoruz.

NETİCE-İ TALEP :Yukarıda açıklanan hususlar ile birinci haciz ihbarnamesine ilişkin beyan ve itirazlarımızı sunar,müdürlüğünüz hesap bilgilerinin tarafımıza ivedilikle bildirilmesini ve yukarıda kalan alacağı dışındaki miktara ilişkin yaptığımız itirazın kabul edilmesini vekil olarak talep ederiz.

3.Kişi Vekili

Son düzenleme tarihi 2 Mart 2020 12:19

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.