6284 – Kadının Korunması Hakkında Başvuru Dilekçesi

6284 – Kadının Korunması Hakkında Başvuru Dilekçesi

KOZAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

KORUMA TEDBİRİ TALEP

EDEN                                       :

KARŞI TARAF                       :

KONU                                     :6284  Sayılı yasa uyarınca tedbir alınması  talebi

HUKUKİ SEBEPLER            : 6284 sayılı yasa  ve ilgili yasa hükümleri

DELİLLER                              :Nüfus kaydı, Kaymakamlıkça verilen Koruma Kararı,, ve  sair her türlü yasal delil

OLAYLAR                                :Karşı taraflardan X benim abilerim, X ise boşanmış olduğum eski eşimdir.

Tarafım X da ikamet etiği sırada eşim ile aramızda yaşanan şiddet olayları ve ailevi diğer sıkıntılar nedeniyle boşanmak istememden dolayı ,eşimden  ve abilerimden şiddet ve ölüm tehditi aldım. Bu nedenle de can güvenliğim bulunmadığından dolayı X kadın Sığınma  evine  Kaymakamlığa yaptığım başvuru neticesinde sığındım.

Sığınma evinde bulunduğum süre içinde Kaymakamlık makamınca eşim ve abilerim hakkında uzaklaştırma ve koruma kararı verilmiştir.Bu kararı ve içeriğini öğrenen yakınlarım tarafından tekrar ölüm tehditi almaya başlamam nedeniyle tüm bilgilerim gizli tutularak X Kadın Sığınma evine gönderildim.

X Kadın Sığınma evindeyken Eşim  tarafından açılan boşanma davası ile eşimden boşandım. Bu sırada Hakkımda verilen geçici koruma kararını süresi de geçmiş bulunduğundan ve de hayatımı artık bir düzene sokmak istediğimden dolayı ve de ailemin yerimi bilmediklerini sandığımdan dolayı kadın sığınma evinden ayrılarak yeni bir hayat kurdum.

Ancak son bir haftadır eşim ve abilerimin  ikamet ettiğim şehri bulduklarını  beni öldürmekle tehdit etmesi sırasında telefonla öğrendim. Taraflar ikamet ettiğim şehri öğrenmiş  bulundukarından bana  “seni öldüreceğiz namusumuz beş  paralık ettin sıra sana geldi ” gibi sözler söyleyerek tehditler yağdırmaya başlamışlardır.

Daha önce yaşadıklarımdan ve de X da benim yaşadıklarımın cezasının töre gereğinin yerine getireceğinden dolayı yukarıda ismi geçen kişiler hakkında tarafıma karşı koruma kararı çıkartılmasını talep ediyorum.

Ayrıca X tarihinde boşandığım eşim  X Annemi benimle görüştüğü ,benim yerimi söylemesi için omzundan bıçaklamış olduğunu, abilerimin beni arayarak tarafıma yaptıkları ölüm tehditleri sırasında öğrendim. Koruma kararı verilmesini istediğim taraflardan olan abilerim annemin bıçaklanmasına  ve diğer tüm olaylara benim sebep olduğumdan dolayı gelip beni bulup öldüreceklerini bu görüşmede söylemişlerdir. Can güvenliğim kalmamıştır. Töre cinayetine kurban gitmek istemiyorum Bu nedenle hem eski eşim X abilerim X hakkında tarafıma koruma kararı verilmesini istiyorum.

Yine can güvenliğim bulunmadığından dolayı  adres bilgilerimin tanık koruma yasasının 8. Maddesi delaletiyle  gizli tutulmasını talep ediyorum.

Açıkladığım nedenlerle   6284  sayılı yasanın   ilgili maddeleri  maddeleri uyarınca koruma kararı verilerek koruma altına alınmak istemem   zarureti hasıl olmuştur.

İSTEM                                         : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle,

1-Can güvenliğim bulunmadığından Adres bilgilerimin  gizli tutulmasına

2-Taraflar ; X un benim bulunduğum yere yaklaşmamasına ,

3)Tarafıma ,  koruma kararı verilmesine

4)Bu tedbirlere aykırı davrandıkları  takdirde cezalandırılacakları  ihtarına

Karar verilmesini arz ve talep ederim.saygılarımla. tarih

Tedbir isteyen

Eki: Kaymakamlık koruma kararı tebliğ tebellüğ belgesi                           

Son düzenleme tarihi 26 Mayıs 2020 15:50

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.