5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa Muhalefet Şikayet Dilekçesi

Tem 12, 2020 | Ceza Hukuku

5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa Muhalefet Şikayet Dilekçesi

ADANA X CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Soruşturma No:

ŞÜPHELİ:

MÜDAFİ:

ADRES:

MÜŞTEKİ:

KONU                   : Savunmalarımızın ve delillerimizin sunulmasına ilişkin beyanlarımızı içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR  :

Müşteki X  numaralı hatta ilişkin bilgisi ve rızası dışında adına kayıtlı abonelik oluşturulduğundan bahsile şikayette bulunmuştur.  Müvekkile isnad edilen suça ilişkin savunmalarımız aşağıdaki gibidir:

Öncelikle belirtmek isteriz ki Suça konu olan abonelik sözleşmelerine aracılık eden firma X dir. Ancak Müvekkil X suça konu abonelik sözleşmelerine aracılık eden firmada, kuruluşundan bu yana yetkili olmamıştır. Bu hususa ilişkin TTSG kayıtları tarafımızca savcılığınız dosyasına ek olarak sunulmuştur (EK-1). Dolayısıyla Müvekkil X Yetkilisi dahi olmadığı şirketin işlemlerinden hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulması hakkaniyete uygun biçimde yargılanma hakkının ihlali niteliğindedir. İşbu sebeple Savcılığınız dosyasında müvekkil lehine KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA dair karar verilmesi gerekmektedir. Suça konu işlemlerin mağdurlarından biri de sözleşmelerde taraf sıfatına haiz olmayıp aynı zamanda suçun işlendiği tarihte aracı firma X . İle de bir bağı bulunmayan müvekkildir. Nitekim Müvekkil X fiili dahiliyeti bulunmadığı halde hakkında açılan dava ve soruşturma dosyaları için sürekli ifadeye çağırılmakta ve yargı mercileri huzurunda kendini savunma zorunluluğunda bırakılmaktadır.  İşbu sebeple müvekkili maddi ve manevi suretle zarara uğratan kişilerin tespit edilip cezalandırılmasını talep ediyoruz.

Müvekkilin yetkilisi olmadığı X  firması ise söz konusu sözleşmelerin düzenlenme işlemlerinde X müşterilerle olan ilişkisinde aracı konumundadır. Üzerine düşen yükümlükleri şu şekilde yerine getirmektedir;

X Firması, X müşterilerine hizmet verip işletmeci yardımcısı olarak müşteri temsilcileri kanalıyla faaliyetlerini icra eden aracı firmadır. Yani sözleşmelerin kuruluş aşamaları müşteri temsilcileri vasıtasıyla gerçekleşip firma yetkililerinin bu aşamada fiili bir dahiliyeti söz konusu değildir. Abonelik sözleşmelerinin tarafları operatör Txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ile kurumsal müşterilerdir. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx A.Ş’nin  sözleşmede taraf sıfatı yoktur, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx’un sözleşme yapmak için yetki verdiği bayilerden biridir.  xxxxxxxxxxxxxxxxx firması operatör ile  taleptar müşteriler arasında abonelik sözleşmelerinin kurulması safhasında gerekli belgelerinin teminini yapar. Gerekli belgeler müşteri temsilcileri kanalıyla müşterilerden alınır. 

Yukarıda da detaylıca izah ettiğimiz üzere abonelik sözleşmelerinin düzenlenmesinde fiilen katılımı dahi olmayan müvekkil, kişinin bilgisi ve rızası dışında abonelik tesis etmesi, böyle bir amaçla gerçeğe aykırı bir belge düzenlemesi gibi bir eylemde bulunmamıştır. Gerek operatör gerekse işletmeci yardımcısının bir kişi adına talebi olmamasına rağmen hat açması ve bundan menfaat elde etmesi düşünülemez.  Esasında burada iki tane mağdur bulunmaktadır. Bir tanesi talebi olmamasına rağmen adına hat açılışı gerçekleştirilen kişi bir diğeri de hattın açıldığı işletmeci ve işletmeci yardımcısıdır. Gerçekleştirilen eylemin mağdurlarından bir diğeri de Müvekkil xxxxxxxxxxxxxxxxxxdır. Nitekim suçun işlendiği tarihte abonelik sözleşmelerine aracılık eden xxxxxxxxxxx firmasıyla da bir bağı olmadığı Ticaret sicili kayıtlarıyla da sabittir. Müvekkil hakkında  aynı suça binaen başlatılıp sonuçlanan; soruşturma dosyalarında KYOK kararı, dava dosyalarında ise BERAAT hükmü tesis edilmiş olup verilen kararlar tarafımızca ek olarak da savcılığınıza sunulmuştur (EK-2).

SONUÇ Ve İSTEM:

Suça konu sözleşmelerin imzalanmasına aracılık eden X sözleşmelerin tanzim edildiği tarihte yetkilisinin sorulması hususunda İTO’na müzekkere yazılmasını,

İTO’dan gelen müzekkere cevabı ile birlikte; müvekkil X için Savcılığınızda ikame edilen bir soruşturma dosyası bulunsa da, Müvekkilin abonelik sözleşmelerinin kurulmasında ARACI KONUMUNDA OLAN X FİRMASININ YETKİLİSİ OLMAMASI, suça konu olan sözleşmelerde müvekkilin fiili olarak dahiliyeti ve imzasının bulunmaması, suça konu eylemde müvekkilin menfaatinin  bulunmaması ve yukarıda belirtilen diğer sebepler ile şüpheli X hakkında başlatılan soruşturmada KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR karar verilmesini,

 Sayın Savcılığınızdan bilvekale arz ve talep ederiz. tarih                                                                

EKLER

EK-1) TTSG Kayıtları

EK-2)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.