3091 Sayılı Yasa Başvuru Örneği

3091 Sayılı Yasa Başvuru Örneği -1-

X KAYMAKAMLIĞI’NA

TALEPTE

BULUNAN                :

VEKİLİ                       :

MUHATAP                :

D.KONUSU              : 3091 sayılı yasa gereği müvekkilin taşınmaz mal zilyetliğine yapılan tecavüzün önlenmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

  • Müvekkilim tapunun İzmir , Bornova , Erzene Mahallesi , pafta , ada , parselde kayıtlı gayrimenkulün 4. kat 5 numaralı bağımsız bölümünün 18/03/2009’dan beri sahibidir. Kendisi İstanbul’da yaşamaktadır.

  • Muhatap Erzene Mah. S. No: K. D: Bornova –İZMİR adresindeki bu gayrimenkulde hiçbir hukuki dayanağı olmamasına rağmen oturmaktadır.

  • Bu işgal gayrimenkulün tapuda devrinden daha sonra öğrenilmiştir.Yasa’da belirlenen 60 günlük süre dolmamıştır. Müvekkilin sonsuz uğraşlarına , çağrılarına rağmen işgal halen de devam etmektedir.

  • Muhatap , bir hukuki gerekçe olmamasına rağmen işgali sürmektedir, Müvekkilimin tapulu taşınmazı işgal altındadır ve geri verilmemektedir.

  • Müvekkile ait dairenin işgalden kurtarılıp tarafımıza teslimi için sayın Makamınıza başvuru zorunluluğu doğmuştur.

Talep Eden Vekili

         Av.

3091 Sayılı Yasa Başvuru Örneği -2-

KAYMAKAMLIK MAKAMINA

Men Talebinde Bulunan      :

Aleyhine Başvurulan           :

KONU                                   : 3091 Sayılı Yasanın Uygulanması Talebi

AÇIKLAMALAR

… mahallesi hudutlarında  … parsel nolu taşınmaz üzerinde … yılından bu yana devam eden bir tasarrufum bulunmaktadır.

Yakın bir zamanda … ile paylı mülkiyetimizin olduğu taşınmazın, şahsıma ait olan kısmının da  …. tarafından sürülmüş olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım.

3091 sayılı yasa doğrultusunda taşınmaz üzerindeki zilyetlik hakkıma müdahalede bulunan ….’ ın, … parsel nolu taşınmazın şahsıma ait payından MEN EDİLMESİNİ, payımın yeniden tarafıma teslim edilmesini, yapılan masrafların kendisine yükletilmesini saygılarımla arzederim.

Talepte Bulunan

Son düzenleme tarihi 27 Ağustos 2020 09:10

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.