3091 sayılı kanun başvuru dilekçesi

VALİLİK MAKAMINA

MÜŞTEKİ:

VEKİLİ:

MÜTECAVİZ:          

Tecavüz Tarihi:

Ittıla Tarihi:

Gayrimenkulün Cinsi           : Arsa

Müvekkilimin maliki ve zilyedi bulunduğu … İli Ordu Köyü Yerleşim alanı içinde Karayolları Şube Şefliği Karşısında yer alan, tapuda 1084 Parsel numarasıyla kayıtlı arsaya … köyü Muhtarı … tarafından kanalizasyon borusu döşenmek ve geçirilmek suretiyle tecavüz edilmiştir. Ayrıca Kanalizasyon Rögar kapağı da arsaya sınır bir şekilde koyulmuş olup belli bir mesafe korunmak suretiyle yolun en alt kısmına konulması gerektiği halde bu şarta da uyulmamıştır.     

Köy Muhtarı … herhangi bir yasal projeye dayanmadan, gerekli izinleri almadan ve müvekkile bilgi vermeden, arsanın hemen bitişiğinde planda yol olarak görünen yere bir foseptik yaptırmış ve oraya bağlamaması gereken evlerin kanalizasyonunu da haksız bir şekilde müvekkilin bilgisi ve rızası olmaksızın arazisinden geçirerek tecavüzde bulunmuştur.

Yaptığımız tespitlere göre bu tecavüz … ayları içerisinde gerçekleşmiştir. Ancak müvekkil bu tecavüzden … tarihinde memleketine tatil için geldiğinde haberdar olmuştur.

Konu ile ilgili olarak tanık sıfatıyla … İl Özel İdaresinde çalışan … bilgisine de başvurulmasını talep ediyoruz.

Yukarıda izah edilen nedenlerle 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca tahkikat yapılarak, tecavüzün önlenmesine ve müdahalenin men’ine karar verilmesini, kanuni tahkikat masraflarının mütecavize yükletilmesini saygılarımla bilvekale arz ederim. tarih

Ekler :

Vekaletname Sureti

Taşınmaza ilişkin kroki

Son düzenleme tarihi 6 Kasım 2020 18:34

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.