30 Gün İçinde Ödeme İhtarnamesi

Eki 30, 2019 | Kira ve Kiracı Avukatlığı

ADANA ( 3 ). NOTERLİĞİ’NE

İHTARNAME

 

KEŞİDECİLER    :

VEKİLİ                : Av.

MUHATAP          :

KONU                 :  Aşağıdaki hususların muhataba duyurulması talebidir.

AÇIKLAMA        :

  • Yukarıda muhatap adresi olarak belirtilen mecurun malikleri ve kiralayanları adına, X tarihinden başlayan yeni dönem aylık kirasının X YTL olarak kararlaştırıldığı X Noterliği’nin X tarihli ve X yevmiye sayılı ihtarnamemiz ile tarafınıza bildirilmiştir.
  • X tarihli kira kontratosu Hususi Şartlar md.3’e göre:“ Aylık net kiralar her ayın 1. iş günü peşin olarak ödenir. Net kiralardan her hangi biri zamanında ödenmediği takdirde dönem sonuna kadar ki  kiralar muaccel olur.”  Buna göre X ayı kirasını halen ödemediğinizden bir yıllık kira parası muacceliyet kazanmıştır.
  • İş bu ihtarnamenin tebliğini mutaakip 30 gün içerisinde muacceliyet kazanan 12 aylık kira bedeli olan toplam: X tl yi müvekkillere ödeyiniz. Muaccel kira paralarının 30 günlük süre içerisinde ödenmemesi durumunda temerrüde düşeceğinizden, Borçlar Kanunu md. 360 uyarınca; akdin feshi ile mecurun tahliyesi için Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde aleyhinize dava açacağımızı, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin tarafınızdan isteneceğini ihtaren bildiriyoruz.
  • Talebimiz altındaki ödemeleriniz fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımızı saklı tutarak alınacaktır.

SONUÇ               : Sayın Noter üç nüshadan ibaret bu ihtarın bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini havi bir nüshasının tarafımıza iadesini, bir nüshasının tarafınızca alıkonulmasını saygılarımla bilvekale talep ederim.

İhtar  Edenler Vekili

                                                  Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.